Istraživanje korupcije u policiji

Naši istraživači, Dina Bajramspahić i Marko Sošić, učestvovali su na regionalnom treningu o istraživanju korupcije o policiji.

Radionice su posebno kreirane za unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima bezbjednosti iz regiona Jugoistočne Evrope.

Devet sesija prve radionice bile su posvećenje temi „Teorije i prakse istraživanja korupcije u policiji“, dok je druga „Metodološki pristupi istraživanja korupcije u policiji“ izložena kroz 7 sesija.

Neka od pitanja koja su pokrivena radionicama su:

 • Sprječavanje korupcije u policiji (antikorupcijski pristupi i strategije) – Belgijski model.
 • Uzroci korupcije kao polazna osnova za formulisanje antikorupcijskih mjera.
 • Policijske antikorupcijske institucije – organizacija i modus operandi
 • Instrumenti za borbu protiv korupcije u policiji
 • Revizija i monitoring profesionalnih standarda u policiji i mendžment ljudskih resursa
 • Evaluacija antikorupcijskih politika i institucija: procjena uticaja
 • Zastupanje potrebe za reformama – uloga OCD, međunarodnih organizacija – posebno EU, medija i građana u borbi protiv korupcije
 • Definicije i tipologije istraživanja o korupciji u policiji
 • Psihosocijalna i kulturološka i sistemska objašnjenja korupcije u policiji
 • Istraživački pristupi – dizajn statističkog istraživanja, sprovođenje specijalizovanog, međunarodnog/komparaivnog istraživanja, fokus grupe, intervjui.
 • Pristup informacijama u posjedu policije.

Radionice su održane u Beogradu, od 14. do 16. aprila, u organizaciji Centra za kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve. Organizacija-domaćin bio je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCSP). Nastavak treninga u formi treće radionice biće održan 13. i 14. juna ove godine u Sofiji (Bugarska) čija će organizacija-domaćin biti Centar za studije demokratije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *