Institut alternativa na sastanku sa predsjednikom Odbora za bezbjednost i odbranu

Na sastanku održanom prošle sedmice, predstavnice Instituta alternativa, Dragana Jaćimović i Bojana Pravilović, predstavile su prijedloge za unapređenje rada Odbora za bezbjednost i odbranu.

Institut alternativa godinama prati rad Skupštine, i Odbora za bezbjednost i odbranu, pa je ovo bila prilika da predstavimo i neke od naših preporuka, kao što su redovno razmatranje izvještaja o primjeni mjera tajnog nadzora, kontrolno saslušanje na temu funkcionalnosti sistema za bezbjednu automatsku razmjenu podataka u cilju suzbijanja kriminala.

Naglasili smo da je automatska razmjena podataka preporuka Evropske komisije koja se ponavlja iz godine u godinu, ali i da svjedočimo da Specijalno državno tužilaštvo još uvijek nema pristup svim bazama podataka. Ukazali smo da smatramo da je važno da ovo pitanje bude razmatrano na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu u cilju utvrđivanja trenutnog stanja i identifikovanja eventualnih prepreka za automatsku razmjenu podataka između institucija koje su i potpisnice Sporazuma za unapređenje saradnje u oblasti suzbijanja kriminala iz 2021. godine.

Dodatno, naglasili smo da je potrebno da Odbor održi konsultativno saslušanje na temu kadrovske politike u Upravi policije, posebno kada se ima u vidu da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije pripremalo Kadrovski plan za prethodne tri godine, a nisu ni javno dostupne projekcije o broju službenika koji će da ostvare pravo na penziju. Ovo saslušanje je značajno jer i upravljanje kadrovima u Upravi policije je dio i dva zasebna strateška dokumenta „Strategije razvoja Uprave policije za period 2023-2026“, kao i „Strategije upravljanja ljudskih resursima u Upravi policije 2019-2024“. Potrebno je da Odbor razmotri izvještaj o realizaciji aktivnosti iz navedenih strategija za prethodnu godinu, kao i da isprati u kojoj mjeri predložene mjere od strane Vlade odgovaraju onome što su raniji strateški prioriteti.

Tokom sastanka smo podsjetili i na ključne nalaze iz analize „Parlamentarni nadzor bezbjednosnog sektora i proces evrointegracija“, ukazujući na nedovoljno korišćenje mehanizama poput posjeta institucijama, zahtijevanje posebnih izvještaja, kao i razmatranje zakona i strateških dokumenata u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *