Infografik: Koliko su dužne naše opštine?

O alarmantnom stanju u lokalnim finansijama, pored brojnih pokazatelja, najbolje govori podatak o zaduženosti opština.

Ukupni dug naših opština na kraju 2014. godine iznosi 166,94 mil. eura. Daleko je najzaduženija opština Budva, čiji je ukupni dug u 2014. godini preko 65 mil. eura, što je više od zbira ukupnog budžeta svih opština sjevernog regiona. Po veličini duga, slijede Glavni grad, opštine Nikšić, Herceg Novi, Bijelo Polje, Pljevlja…

Na ukupnom nivou, dug opština se smanjio u odnosu na 2013. godinu, ali za tek oko 2,6%. Neke opštine, međutim, su se dodatno zadužile tokom 2014. godine (Herceg Novi, Bar, Kolašin…).

Neizmirene obaveze koje se odnose na izdatke koji su ugovoreni, ali se sa isplatom kasni, iznose ukupno 119,19 mil. eura.

Opštine koje prednjače sa neizmirenim obavezama za plate i lična primanja svojih zaposlenih su Berane, Bijelo Polje, Budva… Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke odnosi 24,61 mil. eura. Jedine lokalne samouprave koje nemaju neizmirenih obaveza su Podgorica i Rožaje.

S tim u vezi, treba imati na umu da se radi o podacima koje same opštine dostavljaju Ministarstvu finansija, pa ih treba uzeti sa rezervom. Izvještaji Državne revizorske institucije o reviziji budžeta lokalnih samouprava nam govore da se zvaničnim opštinskim podacima ne može uvijek vjerovati.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *