IA uzeo učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine

Istraživačica javnih politika u Institutu alternativa Milica Milonjić predstavila je naše komentare na Nacrt strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine na Centralnoj javnoj raspravi održanoj 17. juna 2016. u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Komentare smo dostavili i u pisanoj formi nadležnom ministarstvu.

Uprkos određenim poboljšanjima u odnosu na strategiju koja se odnosi na period 2012-2016, prepoznali smo da postoji prostor za dodatno unapređenje i to kada je u pitanju evaluacija i revizija uspjeha prethodnog strateškog dokumenta, obrazlaganje koštanja i izvora finansiranja novog, uspostavljanje koordinacije nad sprovođenjem aktivnosti, definisanje mehanizama monitoringa i evaluacije, kao i uključivanje većeg broja partnera i obezbjeđivanje razumljivosti strateškog teksta široj javnosti.

Milica je posebno naglasila da je potrebno predstaviti presjek stanja kada je u pitanju sprovođenje prethodne strategije i ukazati na nerealizovane aktivnosti i uočene probleme kako bi se uzroci problema tretirali aktivnostima u okviru novog strateškog dokumenta. Takođe, smatramo da će nepostojanje početnih vrijednosti za određeni broj indikatora otežati monitoring i evaluaciju postignutog. Nadalje, potrebno je precizirati koštanje novog strateškog dokumenta i izvore finansiranja. Pravilno i precizno budžetiranje mjera neophodno je da bi se blagovremeno planirala sredstva za njihovo sprovođenje u budžetu države ili se na vrijeme tražila donatorska podrška. Na kraju, s obzirom da se radi o horizontalnom dokumentu koji obuhvata više od 50 organa uprave na nacionalnom i lokalnom nivou, smatramo da je potrebno precizirati mehanizme koordinacije sprovođenja strategije, ali i predvidjeti mehanizme za praćenje sprovođenja strategije i evaluaciju postignutih rezultata.

Efekti implementacije ove strategije dalekosežni su za društvo u cjelini. Korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u javnoj upravi poboljšaće njenu efikasnost i ubrzati reformu ka servisno-orjentisanoj javnoj upravi, što može olakšati sprovođenje javnih politika u različitim oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita. Takođe, IKT pružaju značajne mogućnosti za ekonomski rast i razvoj, a time i poboljšanje životnog standarda građana.

Komentare Instituta alternativa na Nacrt strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine možete pročitati ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *