IA održao sastanak o javnim nabavkama sa TAIEX ekspertima

Ana Đurnić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, sastala se sa ekspertima TAIEX misije sa kojima je razgovarala o stanju u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori.

Cilj ekspertske misije bio je da mapira osjetljive i problematične oblasti u javnim nabavkama, kao i da obezbijedi procjenu efikasnosti sistema pravne zaštite u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori.

Ana je na sastanku predstavila ključne nalaze nekoliko istraživanja koja je Institut alternativa sproveo u prethodnom periodu.

Ukazala je na to da je sistem objedinjavanja nabavki roba i usluga tek u ranoj fazi sprovođenja, te da su problemi brojni i da postoji prostor za unapređenje, naročito u dijelu transparentnosti potrošnje za ove nabavke. Planiranje i izvještavanje o objedinjenim nabavkama u velikoj mjeri je decentralizovano, a kroz more podataka teško se dolazi do pouzdanih i detaljnih brojki o objedinjenoj potrošnji. Centralizovane nabavke ne planiraju se dovoljno detaljno i na vrijeme, što stvara probleme u praksi, a upravu ostavlja bez nekih od ključnih sredstava za rad i funkcionisanje.

Kada su u pitanju nabavke male vrijednosti, Ana je istakla da je njihovim uvođenjem u crnogorski sistem javnih nabavki u velikoj mjeri smanjena transparentnost i konkurentnost postupaka. Nabavke male vrijednosti karakteriše široka diskrecija naručilaca – samo pragovi vrijednosti ovih nabavki propisani su Zakonom, dok se na sve ostalo primjenjuju pravila propisana internim aktima naručilaca. Ana je objasnila da je Predlogom novog Zakona o javnim nabavkama definisano da će ove nabavke biti regulisane aktom Ministarstva finansija, koji će važiti jednako za sve naručioce. Dodala je da je izuzetno važno da crnogorska javnost i Evropska komisija budu u najvećom mogućoj mjeri uključeni u proces pripreme ovog akta, kako bi on na pravi način odgovorio na izazove uočene u dosadašnjoj primjeni instituta nabavki male vrijednosti.

Ana je ukazala i na to da propisi koji su trenutno na snazi vrlo šturo uređuju nabavke u oblasti bezbjednosti i odbrane. Zakon o javnim nabavkama ovome je posvetio samo dva zakonska člana, a predviđena podzakonska akta nisu usvojena ni dvije i po godine od usvajanja zakona.

Ona je iskazala nezadovoljstvo što u okviru pripreme novog Zakona o javnim nabavkama nije održana javna rasprava i objasnila da je time narušen i obesmišljen princip participativnog donošenja odluka u crnogorskom društvu.

Sastanku su prisustvovali članovi TAIEX misije:

Edvins Parups, iz Sektora za metodološku podršku institucijama pod nadzorom Ministarstva kulture Letonije,

Dr Marcin Jedrasik, zamjenik direktora pravnog odjelenja Deputy Director, Legal Department, Solidarity Transport Hub Poljska (javno preduzeće, 100% državno vlasništvo),

Nina Čulina, načelnica Sektora za unaprijeđenje sistema i međunarodnu saradnju u Ministarstvu ekonomije, preduzetništva i obrta, Hrvatska

Sastanku je prisustvovao i gospodin Krzysztof ZUREK, predstavnik Generalnog direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Evropska komisija.

Sastanak je održan 20. novembra 2019. godine, na predlog Delegacije Evropske unije u Podgorici.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *