IA na samitu Partnerstva otvorenih vlada u Londonu

Marko Sošić, istraživač u Institutu alternativa, pozvan je da bude panelista na okruglom stolu “Kada vrhovne revizorske institucije sarađuju sa građanima”, koji je dio godišnjeg samita Partnerstva otvorenih vlada (OGP) u Londonu, 30. oktobar – 1. novembar.

Cilj okruglog stola je razmjena iskustava o radu vrhovnih revizorskih institucija, poređenje pristupa i instrumenata saradnje sa građanima i organizacijama civilnog društva. Rasprava je organizovana kako bi se definisali pravci za jačanje uloge državne revizije u ostvarivanju ciljeva Partnerstva otvorenih vlada.

Organizatori okruglog stola su UNDP; Institut Svjetske banke, Građanska inicijativa za jednakost i pravdu (Argentina), U4 Antikorupcijski centar za istraživanje, u saradnji sa OECD i INTOSAI.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *