IA na regionalnom treningu o monitoringu slobode okupljanja

Istraživačice javnih politika u Institutu alternativa, Ivana Bogojević i Aleksandra Vavić učestvovale su na regionalnoj obuci o monitoringu slobode okupljanja, u periodu od 27. do 29. novembra, u Budimpešti. Obuku je organizovao Evropski centar za neprofitno pravo, koja je okupila 11 stručnjaka iz oblasti praćenja slobode okupljanja širom svijeta.

Predstavnice IA su na treningu predstavile najnovije rezultate istraživanja o zakonodavnom okviru koji reguliše ovu oblast, kao i praksi slobode okupljanja u Crnoj Gori u periodu od avgusta 2016. do septembra 2017. Nalazi predstavljaju kratak pregled ove oblasti, nakon objavljivanja prve studije o slobodi okupljanja u Crnoj Gori, u julu 2016. godine. Nalazi će biti finalizovani i objavljeni do kraja godine.

Pored prezentacije istraživanja Instituta alternativa na treningu su podijeljena iskustva o nekim od najvažnijih pitanja vezanih za slobodu okupljanja. Stoga, bilo je govora o poštovanju međunarodnih i regionalnih standarda u ovoj oblasti, sa posebnim naglaskom na pitanja odgovornosti u kontekstu kreiranja javnih politika, ostvarivanju prava na pristup informacijama, administrativnih barijera, upotrebe sile i slično. Osim toga, posebna pažnja posvećena je pitanju lokacije javnih skupova, sa osvrtom na privatizaciju javnog prostora. Ova i slična pitanja predstavljena su kroz sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *