IA na Cetinjskom parlamentarnom forumu

Naša Dina Bajramspahić je učestvovala na XV Cetinjskom parlamentarnom forumu, održanom od 1-3. decembra ove godine u Miločeru.

XV Cetinjski parlamentarni forum organizovala je Skupština Crne Gore u saradnji sa Centrom za bezbjednost, razvoj i vladavinu prava (DCAF) a tema foruma bila je „Jačanje kontrolne uloge parlamenta nad sektorom bezbjednosti i odbrane“.

Konferencija je okupila više od 50 parlamentaraca iz regiona, kao i predstavnike Ministarstava odbrane, Državnih revizorskih institucija, diplomatskog kora, itd. Cetinjski parlamentarni forum predstavlja regionalnu inicijativu parlamentarne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope i važan je vid podsticanja parlamentarnog dijaloga između zemalja regiona. Forum ima za cilj unapređenje saradnje, prenos znanja i iskustava a takođe i produbljivanje parlamentarnih odnosa i diplomatije u regionu, i razmatranje izazova sa kojima se predstavnici parlamenata regiona suočavanju u vršenju zakonodavne i kontrolne funkcije.

Pitanja koja su razmatrana na ovogodišnjem forumu su:

  • Evroatlantske integracije i implikacije na budžetski proces odbrane,
  • Uloga Parlamenata u formulisanju i odobravanju budžeta za sektor bezbjednosti,
  • Revizija i evaluacija budžeta,
  • Zakonodavni okviri nadzora nad sektorom odbrane i bezbjednosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *