I modul Škole javnih politika 2013

Prvi modul Škole javnih politika održan je 23. i 24. marta 2013 godine. Uvodna tema Škole bila je „Pojam i akteri procesa kreiranja javnih politika“ o čemu je polaznicima Škole detaljnije govorio prof. dr Tihomir Žiljak sa Zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

O temi:
Proces stvaranja javnih politika: pojam i podjela javnih politika, akteri u tom procesu (državni, nedržavni, ekspertske i interesne grupe, itd.); instrumenti i dinamika rada na ovim politikama; „efekat evropeizacije“, tj. u kojoj je mjeri u državi koja želi da se integriše u Evropsku uniju definisanje javnih politika uslovljeno i usmjereno politikama koje se formiraju na nadnacionalnom, nivou Unije.

Modul je realizovan u formi dvodnevnog seminara sa interaktivnim radionicama u prostorijama PR centra u Podgorici.

Biografija profesora Tihomira Žiljaka

Agenda prvog modula Škole

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *