I lokalno je javno: Pouke dosadašnjih „reformi”

U procesu reforme javne uprave, lokalna samouprava zaostaje za državnom upravom u oblastima odgovornosti, transparentnosti, upravljanja ljudskim resursima. Cilj ove analize je zato da dodatno osvijetli reformu lokalne samouprave, onako kako se njoj pristupa zvaničnim strateškim mjerama, ali i posredno da ukaže na propuse u dosadašnjem pristupu reformama na lokalnom nivou.

Ključni strateški okvir u ovoj oblasti čine Strategije reforme javne uprave za period 2016-2020. godine, koja u posebnom poglavlju tretira oblast lokalne samouprave i Plan optimizacije javne uprave za period 2018-2020. godine. Strategija je postavila osam ciljanih vrijednosti za lokalne samouprave.

U ovom papiru pokušaćemo da odgovorimo u kojoj mjeri su ovi ciljevi ispunjeni, ali, što je još važnije, da li se njima pogađa meta, odnosno koliko su adekvatni za rješavanje nagolimilanih problema na lokalnom nivou. Glavni izvor su nam dostupna dokumenta i zvanični izvještaji u oblastima zapošljavanja i javnih finansija, kao i dokumenta dobijena na osnovu zahtjeva za Slobodan pristup informacijama, u prvom redu kadrovski planovi opština.

U prvom dijelu dajemo osvrt na domete optimizacije, odnosno prilagođavanja broja zaposlenih na lokalnom nivou, zacrtanim ciljanim vrijednostima. U drugom dijelu predstavljamo prikaz lokalnih finansija sa ciljem provjere ispunjenosti finansijskih pokazatelja zacrtanim relevantnim strateškim dokumentima.

Na kraju, ukazujemo da prekomjerno zapošljavanje i neodrživost javnih finansija, koji su kao gorući problemi prepoznati aktuelnim strateškim dokumentima, ostaju prioritetni izazovi na lokalnom nivou, ali i na osnovu dosadašnjih iskustava ukazujemo na naučene lekcije i nudimo preporuke za bolje sprovođenje reformi na lokalnom nivou.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *