Građanska kontrola policije u 2011

Savjet za građansku kontrolu rada policije objavio je izvještaj o svom radu u 2011. godini. Autori izvještaja su mr. sc. Aleksandar Saša Zeković i Zorana Baćović, dipl.iur.

Izvještaj se sastoji od tri cjeline – uvodni dio koji pruža opšte informacije o mandatu i nadležnostima Savjeta; drugi dio u kojem su sažete informacije o vođenim postupcima i njihovom ishodu, sa odgovarajućom statistikom te predstavljeni individualni primjeri primjene policijskih ovlašćenja; i treći, završni dio, koji govori o odnosu Savjeta za građansku kontrolu rada policije prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, policijskom servisu i civilnom društvu.

U izvještaju možete pronaći podatke i o nekim aktivnostima koje je Institut alternativa sproveo u toku 2011. a tiču se demokratske i civilne kontrole sektora bezbjednosti i odbrane, odnosno, saradnje sa Savjetom za građansku kontrolu rada policije.

Izvještaj možete preuzeti ovdje – Savjet za građansku kontrolu rada policije – SLUŽITI I ŠTITITI.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *