Evaluacija javnih politika i revizija učinka

Institut alternativa, zajedno sa partnerskim organizacijama iz TEN mreže, Centrom za evropske politike (CEP) iz Beograda i Institutom za evropske politike (EPI) iz Skopja, istraživaće u narednih godinu dana mogućnosti povezivanja evaluacije javnih politika sa revizijom učinka.

Projekat »Evaluacija javnih politika i revizija učinka – na istom ili paralelnom kolosijeku?« podržan je od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj (SDC), a u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Vodeći partner RRPP je Univerzitet u Friburgu.

RRPP ima za cilj promovisanje istraživanja u oblasti društvenih nauka u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, podstičući specifične reforme u ovim zemljama na osnovu identifikovanja dugoročnih implikacija potencijalnih opcija javnih politika.

Projekat «Evaluacija javnih politika i revizija učinka – na istom ili paralelnom kolosijeku?» ima u fokusu analizu postojećeg stanja kada su u pitanju ova dva mehanizma u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji, kao i istraživanje komparativnih praksi u šest zemalja Evropske unije. Nalazi istraživanja će biti predstavljeni na kraju projekta u okviru regionalne konferencije u Beogradu, kao i na drugoj međunarodnoj konferenciji o javnim politikama u Milanu (jul 2015.).

Sve partnerske organizacije učestovale su na uvodnom seminaru za podržane projekte koji je održan u lokalnoj koordinacionoj jedinici za RRPP – Institutu za ekonomske nauke u Beogradu, 10. jula 2014. godine. Seminaru je u ime Instituta alternativa prisustvovala Jovana Marović, koordinatorka istraživanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *