EU i Zapadni Balkan: Iskoristiti trenutak

Evropski Parlament i Think for Europe (TEN) mreža organizuju panel diskusiju pod nazivom EU i Zapadni Balkan: Iskoristiti trenutak.

Datum: 19. februar 2020 – 13h- 15h
Mjesto: Evropski Parlament, Brisel, sala ASP 3G2

Nakon objavljivanja Stategije za Zapadni Balkan od strane Komisije, 2018. godina je trebalo da bude ’’godina proširenja’’. Ipak, to nije uspjelo – 2019. godina je uglavnom bila godina ’’frustracije zbog proširenja’’. 2020. godina bi konačno trebala da bude nova šansa Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu za rješavanje niskog nivoa zajedničkog djelovanja i šansa za zbližavanje. S obzirom na broj zajedničkih problema i interesa EU i regiona, od velikog značaja je zajedničko djelovanje.

Koja su najvažnija pitanja u odnosu EU i Zapadnog Balkana? Da li revidirana metodologija proširenja predstavlja značajnu novinu? Kako se uloga civilnog parlamenata, civilnog društva i građana u pristupnom procesu može pospješiti? Šta se može učiniti kako bi reforma vladavine prava bila efikasnija? U kojoj mjeri političke elite i građani Zapadnog Balkana mogu biti uključeni u Konferenciju o budućnosti Evrope? Ovo su samo neka od pitanja o kojima će se govoriti na događaju. Govornici će pružiti konkretne predloge o tome kako unaprijediti perspektivu članstva u EU i regionu.

Poslanici Evropskog parlamenta koji će prisustvovati događaju, biće pozvani da odgovore na pitanja panelista i doprinesu diskusiji svojim zapažanjima i predlozima.

Govornici/ce:

  • Milena Lazarević, Centar za evropsku politiku (CEP), Beograd
  • Simonida Kacarska, Institut za evropsku politiku (EPI), Skoplje
  • Sotiraq Hroni, Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), Tirana
  • Dina Bajramspahić, Institut alternativa (IA), Podgorica
  • Anida Šabanović, Vanjskopolitička inicijativa (FPI), Sarajevo
  • Rreze Hoxha, Grupa za političke i pravne studije (GLPS), Priština

Moderator: André De Munter, Evropski parlament, Generalni direktorat za spoljnu politiku Unije, Odjeljenje za proširenje i Zapadnu Evropu.

Predlozi će se dijelom zasnivati na kratkim informacijama o politici TEN-a ’’Efektivno vrednovanje konkretnih reformi vladavine zakona na Zapadnom Balkanu’’ (oktobar 2019.) i ’’Suzbijanje pristrasnosti u politici proširenja EU za jačanje demokratije na Zapadnom Balkanu’’ (novembar 2019.),

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *