Disciplinski postupci u MUP-u

Disciplinska komisija Ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore je tokom 2022. godine u 16 predmeta utvrdila odgovornost policijskih službenika, dok su u 7 predmeta policijski službenici oslobođeni disciplinske odgovornosti. Ova Komisija je nadležna za vođenje postupaka za teže povrede službene dužnosti. Iz Izvještaja ove komisije nije moguće zaključiti za koje povrede je utvrđena odgovornost, već samo za koje je pokrenut disciplinski postupak.

Prem izvještaju, u jednom predmetu je došlo do zastrjelosti vođenja postupka, dok se za 8 predmeta čeka okončanje postupaka pred drugim nadležnim organima. Komisija je u 6 predmeta donijela rješenje o obustavljanju disciplinskog postupka zbog odustanka disciplinskog tužioca od odluka o pokretanju postupka kao i zbog prestanka radnog odnosa.

Ova Komisija je u 2022. godini zaprimila 77 predmeta. Prema odlukama o pokretanju disciplinskih postupaka, službenicima su se u 52 predmeta stavljale na teret teže povrede iz Zakona o unutrašnjim poslovima, dok se u 25 predmeta radilo o povredama iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Kada su u pitanju teže povrede Zakona o unutrašnjim poslovima, blago je povećan broj predmeta u odnosu na 2021. godinu. Najviše pokrenutih disciplinskih postupka se odnosilo na povredu pravila i standarda utvrđenih Kodeksom policijske etike.U odnosu na prethodne dvije godine, kada nije bilo postupaka za preduzimanje ili nepreduzimanje radnje kojom se onemogućava ili otežava obavljanje policijskih poslova i izvršavanje službenih zadataka, u 2022. godini je zbog navedene povrede pokrenuto 10 postupaka. Jedan disciplinski postupak je pokrenut zbog korupcije.

Podsjećamo da su ovi postupci ranije bili u nadležnosti Disciplinske komisije za sve državne službenike i namještenike, dok je krajem 2021. godine formirana posebna disicplinska komisija za MUP.

Izvještaj Disciplinske komisije MUP-a nije javno dostupan, a Institutu alternativa je dostavljen po zahtjevu sa slobodan pristup infomacijama. Izvještaj možete pruzeti ovdje.

U tabeli je dat pregled pokrenutih disciplinskih postupaka za 2021. i 2022. godinu:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *