Budno oko civilnog društva za napredak regiona

Organizacije civilnog društva treba da se drže svoje izvorne uloge korektivnog faktora u primjeni Razvojne strategije “Jugoistočna Evropa 2020”, istaknuto je na konsultativnom sastanku u organizaciji Instituta alternativa (IA).

Sastanak je organizovan u okviru projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi”, koji IA sprovodi uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju.

“Upravljanje usmjereno na rast” je horizontalni, sveprožimajuću stub Razvojne startegije “Jugoistočna Evropa 2020”, koji pokriva pitanja dobrog upravljanja, borbe protiv korupcije i reforme pravosuđa.

Očekivanja građana i njihovo zadovoljstvo životnim standardom upravo su u najvećoj međusobnoj povezanosti sa napretkom u okviru ovog stuba, pokazali su rezultati Balkanskog barometra, opsežnog istraživanja javnog mnjenja u svhru praćenja ispunjavanja strateških ciljeva regiona.

Ovo istraživanje, koje je rađeno po uzoru na Eurobarometar, samo je jedan od mehanizama monitoringa primjene regionalne razvojne strategije, o čijim rezultatima se predstavnici civilnog sektora mogu bliže informisati na posebnoj stranici Savjeta za regionalnu saradnju.

Uloga civilnog društva, kada je u pitanju monitoring “upravljanja usmjerenog na rast”, treba da se sastoji u preispitivanju određenih indikatora i njihove vrijednosti, ali i omogućavanju kvalitativnog praćenja reformi, s obzirom na to da brojke, kojima se izražava efektivnost vlada regiona, iako omogućavaju jednostavan pregled i poređenje među zemljama, ne mogu da pruže detaljan pregled stanja.

Takođe, s obzirom na to da je zajednička odlika zemalja regiona postojanje velikog broja strategija, neophodno je nadgledati njihovu međusobnu usklađenost, kao i usaglašenost sa ključnim ciljevima Razvojne strategije JIE 2020.

Na sastanku je istaknuto i da postoji veliki potencijal međusobnog osnaživanja reformi planiranih u okviru upravljanja usmjerenog na rast sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, naročito u odnosu na određena poglavlja kao što su javne nabavke (5) ili pravosuđe i temeljna prava (23).

Takođe, ključna odgovornost za primjenu Strategije je na nacionalnim administracijama, pa upravo organizacije civilnog društva treba to da iskoriste kao dodatan prostor za zagovaranje svojih preporuka i postavljanje strateških prioriteta na nacionalnom nivou.

Događaj, koji je organizovan u Podgorici, okupio je preko 30 predstavnika civilnog društva. Ispred Instituta alternativa govorili su Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora i Milena Milošević, istraživačica javnih politika, a različite aspekte primjene JIE 2020 strategije i mogućeg uključivanja civilnog društva u njeno praćenje predstavili su i Dragan Đurić, programski menadžer u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA), Milena Lazarević, visa programska menadžerska iz beogradskog Centra za evropske politike, Natalika Šikova, iz Centra za upravljanje promjenama iz Skoplja, Emsad Dizdarević iz Transparency International Bosna i Hercegovina i Rijad Kovač, iz Udruženja evaluatora Bosne i Hercegovine.

Panel diskusija je organizovana u sklopu projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!” koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije “Jugoistočna Evropa 2020″. Mišljenja i stavovi iskazani u toku događaja ne odražavaju stavove Savjeta za regionalnu saradnju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *