Agencija naložila MUP-u da dostavi neposredne sporazume

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama usvojila je žalbu Instituta alternativa na rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova u kojem nas je ovaj organ informisao da su neposredni sporazumi javno dostupni što je suprotno činjeničnom stanju.

Institut alternativa se obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova u julu zahtjevom za dostavljanje informacija o svim javnim nabavkama zaključenim neposrednim sporazumima u poslednje tri godine. U odgovoru na zahtjev za slobodan pristup informaciji, MUP nas je obavijestio da su svi neposredni sporazumi objavljeni na internet stranici Uprave za javne nabavke, što ne odgovara činjeničnom stanju.

Zakonom o javnim nabavkama nije propisano da se neposredni sporazumi objavljuju niti da se, kao najmanje transparentan postupak kojem ne prethodi javno oglašavanje, ova procedura koristi u izuzetnim prilikama i da se mora obrazložiti. U proteklom periodu upotreba neposrednih sporazuma je često bila predmet zloupotreba od strane naručioca. Tako je npr. sedam opština u 2013. godine prekoračilo zakonsko ograničenje za upotrebu ovog sporazuma, dok je Opština Plav sve nabavke zaključila ovom vrstom postupka. Takođe, Državna revizorska institucija je ukazala na to da su državni organi 2011. godine, uključujući Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo finansija, prekoračili limit za korišćenje neposrednog sprazuma, a dostavili netačne podatke UJN i predstavili da su se uklopili u zakonsko ograničenje.

U odlučivanju na žalbu Instituta alternativa, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je poništila rješenje MUP-a, konstatovala da traženi podaci nisu javno dostupni i uputila Ministarstvo da dostavi informacije podnosiocu zahtjeva. Stoga je još jednom važno pozvati državne organe da potpuno i precizno odgovaraju na zahtjeve za slobodan pristup informacijama kako bi se pravovremeno ostvarivao uvid u dokumenta koja su u posjedu državnih organa i spriječili nepotrebni postupci pred nadležnom Agencijom.

U narednom periodu pratićemo izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u nadi da će uticati na transparentniji, efikasniji i odgovorniji rad MUP-a i ostalih državnih organa.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *