Administrativni odbor da radi u javnom, a ne u interesu DPS-a

Hitno i koordinisano postupanje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore i Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), po “anonimnim” prijavama u vezi sa potencijalnim sukobom interesa članova Savjeta RTCG izaziva našu sumnju i zabrinutost da je riječ o politički instruiranom djelovanju oba organa, naručenog od strane vladajuće partije, a čiji je cilj da se RTCG ponovo vrati pod njhovu direktnu kontrolu. Stoga, nakon najave postupka za razriješenje u odboru Skupštine kojim upravlja DPS pozivamo domaću i međunarodnu javnost da pomno prati dalji razvoj ove situacije i postupanje Administrativnog odbora, koji sada treba da se odredi prema odlukama Agencije za sprečavanje korupcije.

Ova sumnja je zasnovana na selektivnosti postupanja oba pomenuta organa.

Administrativni odbor je u prethodnim godinama, posebno u procesima izbora i imenovanja u različita tijela i agencije, demonstrirao grubo kršenje zakona, što su potvrdile i presude pravosudnih organa. Time se Administrativni odbor legitimisao kao radno tijelo DPS-a, a ne Skupštine, u kojoj bi trebalo dosljedno da brani zakonitost procedura i postupaka. Stoga je teško vjerovati da je hitno procesuiranje “anonimnih” prijava u cilju “interesa javnosti za RTCG”, kako je neubjedljivo pokušao objasniti predsjednik odbora, Ljuidj Škrelja.

Istovremeno, Agencija za sprečavanje korupcije (ASK), od svog osnivanja nije uspjela da ostvari nijedan pažnje vrijedan rezultat u borbi protiv korupcije, a zbog čega je i osnovana. Ovakva konstatacija dolazi i sa relevantnih međunarodnih adresa, koje takođe traže konkretne rezultate ovog tijela. U bilo kojem od segmenata njene nadležnosti: sukoba interesa, finansiranja politickih partija, zastite zviždača, ASK je u konkretnim slučajevima pokazala da nema integritet, nezavisnost i autonomnost, već da je i ova institucija pod kontrolom DPS-a.

Stoga, nije ni iznenađenje da je predstavnik NVO u Savjetu, Goran Djurović prvi predmet “anonimne” prijave. Interesantno je podsjetiti da čak 1016 javnih funkcionera nije u skladu sa rokom propisanim zakonom u 2017. godini podnijelo izvještaje o prihodima i imovini i da to nije predmet hitnog postupanja ASK. A izostanak objavljivanja ovog izvještaja predstavlja grubo kršenje Zakona o sprečavanju korupcije. Sa druge strane, ASK hitno postupa po “anonimnim” prijavama kako bi ispitala da li je proizvodnja zelene salate od strane ovog člana Savjeta u sukobu sa obavljanjem funkcije člana Savjeta RTCG.

Iz nemoći da proizvodnju zelene salate dovedu u direktnu vezu sa produkcijom TV programa, ASK donosi odluku da je član Savjeta RTCG, Goran Djurović, prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer nije na vrijeme napustio poziciju izvršnog direktora u poljoprivrednom preduzeću. Važno je istaći da Goran Đurović nije mogao obavljati funkciju ovlašćenog lica privrednog društva, čak ni onoga koje se bavi prodajom salate, a koje je osnovao tokom trajanja mandata, a ne prije stupanja na funkciju. Međutim, treba reći da je istog trenutka kada je saznao da to nije dozvoljena radnja, isto ispravio, odnosno više nije ovlašćeno lice. Da je on ovlašćeno lice se moglo saznati iz njegovog imovinskog kartona jer je isto i prijavio ne znajući da isto nije ispavno.

Međutim, to isto ne predstavlja kršenje Zakona o nacionalnom javnom emiteru i Radio Televiziji Crne Gore i osnov za eventualno razrješenje, jer isto preduzeće nije registrovano za obavljanje niti ima interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa. Stoga bilo kakav pokušaj razrješenja bi bio pokušaj nezakonite promjene upravljačkog tijela RTCG. Agencija treba da obavlja svoj posao, ali se nikako ne može dozvoliti zloupotreba, odnosno pokušaj da se pod medijskom prašinom pokuša sprovesti protivzakonito razrješenje člana Savjeta. Očigledno je ovdje meta Savjet RTCG, jasno iz političkih razloga.

Ukratko, tražimo primjenu zakona, a nema zakonskog osnova da se Goran Đurović razriješi jer je prekršajno ponašanje otklonjeno.

Ovakvi mehanizmi obračunavanja DPS sa aktivistima nevladinog sektora na čije djelovanje i rad ne mogu uticati nisu novina. Svjedočili smo, u prethodnim godinama, prljavim kampanjama usmjerenim na narušavanje časti i ugleda aktivista NVO, koje su sprovodili mediji direktno kontrolisani od DPS-a. Institut tzv. “anonimne” prijave nam je takođe dobro poznat, jer je u prošlosti korišten od strane Tužilastva kako bi “izviđalo” rad uglednih NVO koje su ugrozile interese moćnih struktura vlasti. I po tim anonimnim prijava se potupalo hitno, uz prateću orkestriranu medijsku podršku, tako da su sredstva obračuna poznata, samo se mijenjaju direktni izvršioci.

Administrativni odbor ima priliku da odluke Agencije o prekršaju konstatuje i potvrdi ili da pokrene nezakonito razrješenje članova Savjeta. Ako se dogodi ovo drugo, samo će biti potvrđena naša zabrinutost da je u pitanju organizovana akcija u cilju destabilizacije rada Savjeta i RTCG koji se počinju profilisati kao servis u službi svih građana i građanki.

Ana Novaković, izvršna direktorka, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Zlatko Vujović, predsjednik UO, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Stevo Muk, predsjednik UO, Institut alternativa (IA)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *