Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Institut alternativa (IA)

u okviru projekta „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”

raspisuje

K O N K U R S

za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedlozi projekata, koji treba da doprinesu zaustavljanju zabrinjavajućeg trenda sužavanja prostora za građansku participaciju u Crnoj Gori, jačanjem kapaciteta građana, organizacija civilnog društva i institucija da sprovode i nadgledaju uživanje prava na slobodno okupljanje na lokalnom nivou, mogu se dostaviti do 28. februara 2020. godine, do 17h. 

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  •  imaju status pravnog lica;
  •  neprofitnog su tipa;
  •  direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;
  •  registrovane su u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  •  imaju sjedište u Crnoj Gori;
  •  imaju godišnji prihod u 2018. ili u 2019. godini manji od 20 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič za podnosioce prijedloga projekata.

Za organizacije čiji projekti budu podržani, osim finansijske podrške biće obezbijeđen i program jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima i nadgledanju uživanja prava na slobodu okupljanja.

Kompletne prijave (popunjeni prijavni formular, budżet i matricu logičkog okvira), zajedno sa pratećom neophodnom tehničkom dokumentacijom, treba poslati na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org sa naznakom – Za konkurs “Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”. Prijedlozi projekata se dostavljaju najkasnije do 28. februara 2020. godine do 17:00h.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@institut-alternativa.org, najkasnije do 21. februara 2020. godine.

Tokom trajanja konkursa, Institut alternativa održaće info sesiju, tokom koje ćemo predstaviti ovaj poziv, teme i uslove konkursa i odgovoriti na pitanja predstavnika OCD zainteresovanih za podnošenje prijedloga projekta. Info sesija će biti održana 13. februara 2020. godine, u EU info centru u Podgorici, sa početkom u 12h.

IA je, zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedio sredstva za podršku projektima u ukupnom iznosu od 35 000 EUR, pri čemu će projekti biti podržani u iznosu od najmanje 5 000 EUR, a najviše 10 000 EUR.

Napomena: Organizacije koje su koordinatori/nosioci projekta i partneri na projektima koji se finansiraju u okviru EIDHR 2018 Programa, kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava EuropeAid/161931/DD/ACT/ME nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

“Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru’’ je projekat koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava, a podržava Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava, Program za Crnu Goru 2018. Sadržaj ovog Poziva predstavlja isključivu odgovornost Instituta alternativa i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Ombudsman dijeli mišljenje NVO o Vladinom Nacrtu Zakona o SPI

Institut alternativa (IA) je putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama dobio zvanično mišljenje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o nacrtu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI).

Zaštitnik, kao krovna državna institucija zadužena za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, sačinio je mišljenje sa komentarom članova nacrta koje su kao problematične prepoznale pet nevladinih organizacija koje su učestvovale na javnoj raspravi (IA, MANS, HRA, CEGAS, CEMI).

Ombudsman je analizirao članove koji se tiču cijelih oblasti koje su neustavno isključene iz primjene Zakona o SPI, uvođenja spornog instituta zloupotrebe prava, to što se kao izuzetak od primjene zakona propisuje odlučivanje kolegijalnih organa, nepropisivanje procedure testa štetnosti, itd. Mišljenje je utvrđeno 27. decembra 2019. godine i potpisuje ga zamjenica zaštitnika, gospođa Zdenka Perović.

U prvom komentaru Mišljenja se navodi da: “nije prihvatljivo da su sve informacije koje su označene stepenom tajnosti čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, kao i informacije organa vlasti koje su označene stepenom tajnosti, a koje nastaju ili se razmjenjuju sa međunarodnim organizacijama ili državama, isključene od primjene ovog zakona.” U nastavku se Zaštitnik poziva na crnogorski Ustav i zaključuje da se pristup informacijama ne treba isključivati “na prilično uopšten način”.

U drugom komentaru Mišljena, Zaštitnik se jasno odredio o uvođenju instituta “zloupotrebe prava” koji je bio predmet žestokih kritika dijela civilnog društva i medija. Zaštitnik kaže: “uvođenjem pravnog instituta zloupotrebe prava na pristup informacijama na citirani način krši se načelo slobodnog pristupa informacijama i omogućava organima vlasti/službeniku za SPI da arbitrerno odlučuju i na taj način dodatno “kazne” građanina ili pravno lice koji osnovano zahtijevaju da ostvare svoje pravo “da znaju”, u javnom interesu”.

Zaštitnik je takođe potvrdio da je “upitno koji su to razlozi koji isključuju pristup informacijama kada se radi o odlukama kolegijalnih organa” (…) te da se “odluke kolegijalnih organa ne mogu generalno isljučivati od slobodnog pristupa informacijama jer odluke tih organa imaju isti pravni smisao i suštinu kao i odluke svih drugih organa vlasti”. Dalje se navodi da “ ne bi trebalo isključivati cjelokupnu oblast ‘međunarodnih, odnosno, diplomatskih odnosa’ “, kao i da nije prihvatljivo ostavljati mogućnost da se drugim zakonima propisuju dodatni izuzeci u ovoj oblasti.

Ombudsman je ukazao i da nije propisana procedura sprovođenja testa štetnosti kao ni način kontrole sporovođenja procedure, što dovodi do arbitrernosti u odlučivanju.

Kritikovana je i namjera Vlade i Ministarstva javne uprave da se pristup informacijama ograniči skraćenim a ne sa jasnim i potpunim obrazloženjem. Ombudsman je objasnio da će se u protivnom ugroziti jemstvo protiv proizvoljnosti i samovolje organa.

Zahvaljujemo se instituciji Ombudsmana na pokazanom integritetu i zalaganju da se unaprijedi katastrofalan Nacrt zakona kojim se već loše stanje slobodnog pristupa informacijama dodatno urušava.

Podsjećamo javnost i da je Ministarstvo javne uprave 28. novembra objavilo izvještaj sa javne rasprave o nacrtu ovog zakona. Ministarstvo je odbilo 15 ključnih komentara pet nevladinih organizacija, dok je pet primjedbi prihvaćeno djelimično ili predmet dodatnih razmatranja, kako se navodi u izvještaju.

To znači da Vlada nakon svega i dalje ne namjerava da unaprijedi nacrt kojim se uvode sistemska ograničenja pristupa informacijama, novi osnovi za skrivanje podataka, ukidaju se postojeća prava građana i obaveze organa vlasti, a ne rješavaju se problemi u praksi koji dovode do višestrukog kršenja prava i izostanka bilo kakve odgovornosti. Gotovo sve predložene izmjene Zakona sužavaju postojeća prava građana zato pozivamo Vladu i MJU da ozbiljno shvate komentare Ombudsmana i nacrt zakona usklade sa Ustavom i međunarodnim standardima.

Dina Bajramspahić,
istraživačica javnih politika

Mišljenje Zaštitnika u cjelini možete pronaći ovdje. .