Najava panel diskusije – Žene u policiji: slučaj Zapadni Balkan

Mjesto: Medija centar, Terazije 3, Beograd

Vrijeme: 10:00 – 12:00

Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULS organizuje panel diskusiju „Žene u policiji: slučaj zapadni Balkan“ koja će biti održana na Međunarodni dan žena, u utorak, 8. marta sa početkom u 10 časova u Medija centru u Beogradu (Terazije 3)

Cilj panel diskusije je podsticanje dijaloga o izazovima u radu žena u policijskim službama na zapadnom Balkanu.

Tokom panel diskusije diskutovaće se o sledećim pitanjima:

  1. Koliko su žene zastupljene u policiji i koje poslove pretežno obavljaju?
  2. Na koje načine podstaknuti žene da izaberu karijeru u policiji?
  3. Koji su glavni izazovi za napredovanje žena u policiji i da li postoji institucionalni okvir koji reguliše položaj žena u policiji?

Na skupu će govoriti:

  • Andreja Bogdanovski, istraživač, Analitika, Skoplje;
  • Aurelija Djan, istraživačica, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP);
  • Mirela Hodović, istraživačica, Centar za sigurnosne studije (CSS), Sarajevo;
  • Dina Bajramspahić, istraživačica, Institut Alternativa (IA), Podgorica;
  • Sotiraq Hroni, izvršni direktor, Institut za demokratiju i medijaciju, Tirana;
  • Plator Avdiu, istraživač, Kosovski centar za bezbjednosne studije (KCSS), Priština.

Moderatorka panel diskusije biće Jelena Zorić, novinarka regionalne televizije N1.

Radni jezici panel diskusije su srpski, bosanski, crnogorski i engleski jezik.

Simultani prevod je obezbijeđen.

Za prisustvo na konferenciji obavezna je prijava najkasnije do ponedeljka, 7. marta 2016. Učešće je neophodno potvrditi pozivom na broj +381113287226 ili e-mailom na adresu office@bezbednost.org gdje možete postaviti sva dodatna pitanja u vezi sa skupom.

Aktivnosti POINTPULS mreže, kao i ovu diskusiju (#policeWOMEN) možete pratiti i na:

Internet: http://pointpulse.net/

Twitter: https://twitter.com/POINTPULSEnet

Facebook: https://www.facebook.com/POINTPULSEnet/

POINTPULSE je projekat finansiran od strane Evropske unije, kroz Instrument za pretpristupnu podršku, u okviru Podrške civilnom društvu (EuropeAid/136-034/C/ACT/Multi/2015/371-144). Za sadržaj projekta odgovorni su isključivo članovi POINTPULS mreže i iskazani stavovi nisu nužno stavovi EU.

Početak regionalnog projekta o reformi javne uprave – WeBER

Uvodnim sastankom partnera na “Projektu civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave – WeBER”[1] koji je održan 23-24. februara u Beogradu, započet je trogodišnji monitoring ove krovne reforme u regionu. Koordinator projekta, Centar za evropske politike iz Beograda, zajedno sa još pet partnerskih think tank organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije, uz podršku Evropske unije u okviru projekta vrijednog 1,3 miliona eura, radiće na uspostavljanju boljeg okvira i instrumenata za aktivnije učešće organizacija civilnog društva i medija u praćenju reforme javne uprave.

Pored organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana, u projektu će učestvovati i briselski Evropski centar za javne politike (European Policy Centre (EPC)) u pravcu veće vidljivosti rezultata projekta na evropskom nivou.

Institut alternativa, kao partnerska organizacija iz Crne Gore, nastavlja na ovaj način aktivnosti u okviru posebnog programa posvećenog reformi javne uprave. Uporedo sa WeBER-om Institut sprovodi i projekat ”Civilno društvo za dobru upravu – da služi i zasluži” koji je takođe podržala Evropska unija kroz nacionalnu IPA komponentu, a jačaće kapacitete civilnog sektora za praćenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori.

[1] Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform