Partneri ili protivnici?

Partneri ili protivnici - Stevo MukUčešće javnosti u procesima razvoja javnih politika ima za cilj kvalitetnije javne politike jer se uključenjem drugih aktera van Vlade maksimiziraju resursi koje jedno društvo ima.

Partneri ili protivnici – Stevo Muk – cjelokupan tekst

Objavljeno u Evropskom pulsu br. 42