IA i Akcija za ljudska prava

Apel za povlačenje predloga za predloga zakona o elektronskim komunikacijama iz skupštinske procedure

Imajući u vidu da je na zasijedanju Skupštine u ponedjeljak, 21.7.2008, vanredno raspravljano o Vladinom Predlogu zakona o elektronskim komunikacijama, kao i da je će glasanje o Predlogu ovog zakona uslijediti iduće nedjelje, nevladine organizacije Akcija za ljudska prava i Institut alternativa apeluju na nadležne poslanike da Predlog Zakona o elektronskim komunikacijama povuku iz skupštinske procedure i vrate na odgovarajuću javnu raspravu, zbog toga što bi njegovo usvajanje dovelo do umanjenja garancija prava na slobodno informisanje u Crnoj Gori.

Rješenje iz Predloga zakona o elektronskim komunikacijama, po kojem novu Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, nadležnu za izdavanje dozvola za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, uspostavlja i kontroliše Vlada, unazađuje postojeći nivo garancija slobode informisanja u Crnoj Gori i ugrožava razvoj slobodnih elektronskih medija.

Podržavamo i podsjećamo na kritike Predloga ovog zakona koje su prethodno iznijeli Savjet i direktor Agencije za radio-difuziju, direktor Agencije za telekomunikacije, Udruženje lokalnih radio-difuznih servisa, kao i predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za informaciono društvo da Predlog zakona nije u skladu sa acquis-jem i standardima EU, preporukama iz Evropskog partnerstva i obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Podsjećamo i na nedavnu kritiku predstavnika OEBS za slobodu medija, Mikloša Haraštija (Miklos Haraszti) koji je izrazio zabrinutost i preporučio otvaranje odgovarajuće javne rasprave o ovom Predlogu.

Crna Gora se Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima Srbije i Crne Gore jednom obavezala da neće umanjivati dostignuti nivo garancija ljudskih prava („jemstvo stečenih prava“), pa, iako je ova garancija, na žalost, izostala iz Ustava Crne Gore, apelujemo da se poštuje zbog dostojanstva crnogorskih građana i njihove evropske budućnosti.

Akcija za ljudska prava i Institut Alternativa

* * *

Usvajanjem predloženog Zakona o elektronskim komunikacijama, prestale bi da važe odredbe Zakona o telekomunikacijama (Sl.RCG 59/00) i Zakona o radio difuziji (Sl. list RCG 56/04), dok se postojeća Agencija za telekomunikacije i tehnički sektor Agencije za radio-difuziju, koji odlučuje o dodjeli frekvencija, zamjenjuju Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koju, za razliku od postojećeg rješenja, uspostavlja i kontroliše Vlada. Prema važećem Zakonu o radio-difuziji, Agencija za radio-difuziju je nezavisan organ kojim upravlja Savjet, čije članove iz reda uglednih stručnjaka imenuje Vlada, Univerzitet, asocijacije emitera, NVO iz oblasti ljudskih prava i medija, dok Skupština CG samo potvrđuje ova imenovanja (cl. 12). Prema Predlogu zakona o elektronskim komunikacijama (čl. 10, st. 1), predsjednika i članove Savjeta Agencije na predlog Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija bira Vlada, a Savjet za svoj rad odgovara Vladi (cl. 9, st. 2).