Ideja javnog servisa se mora odbraniti

NVO “Institut alternativa” izražava najoštriji protest povodom odbijanja vladajuće političke elite da uvaži civilno društvo i ideju javnog servisa. Nažalost, nijesu uvažene preporuke Evropskog parlamenta, Savjeta Evrope, OEBS, niti ocjene iz izvještaja Freedom House-a i State Department-a.

Po četvrti put ponovljeno nasilje nad civilnim društvom predstavlja kulminaciju odbijanja višegodišnjih sugestija, predloga i napora svih domaćih i međunarodnih aktera da se uvaži ideja, duh i smisao imenovanja članova Savjeta JRDS RTCG iz reda nevladinih organizacija, sindikata, medija i Univerziteta.

Umjesto promjene nabolje i promjene stava u pravcu poštovanja zakonitosti, dobronamjernih preporuka i procesa evropskih integracija Crne Gore, politička većina se ponovo konfontirala sa svojim građanima i evropskim vrijednostima. Poslanici koji su glasali protiv ovih imenovanja pokazali su nepoštovanje organizacija civilnog društva i građana koji su u njima udruženi.

Sada kada je bilo očigledno da politika više nebi mogla da diktira većinu u Savjetu, dosjetili su se da Savjet treba ukinuti i mijenjati zakon tako što ce uvesti model koji bi trebao da projektuje političku volju većine u JRDS RTCG. Koncept široke participacije civilnog društva u Savjetu JRDS RTCG je potrebno sačuvati i dodatno unaprijediti nezavisnost, transparentnost i efikasnost njegovog rada. Skupština ne smije imati ulogu odlučivanja o članovima Savjeta.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora