Ideja javnog servisa se mora odbraniti

NVO “Institut alternativa” izražava najoštriji protest povodom odbijanja vladajuće političke elite da uvaži civilno društvo i ideju javnog servisa. Nažalost, nijesu uvažene preporuke Evropskog parlamenta, Savjeta Evrope, OEBS, niti ocjene iz izvještaja Freedom House-a i State Department-a.

Po četvrti put ponovljeno nasilje nad civilnim društvom predstavlja kulminaciju odbijanja višegodišnjih sugestija, predloga i napora svih domaćih i međunarodnih aktera da se uvaži ideja, duh i smisao imenovanja članova Savjeta JRDS RTCG iz reda nevladinih organizacija, sindikata, medija i Univerziteta.

Umjesto promjene nabolje i promjene stava u pravcu poštovanja zakonitosti, dobronamjernih preporuka i procesa evropskih integracija Crne Gore, politička većina se ponovo konfontirala sa svojim građanima i evropskim vrijednostima. Poslanici koji su glasali protiv ovih imenovanja pokazali su nepoštovanje organizacija civilnog društva i građana koji su u njima udruženi.

Sada kada je bilo očigledno da politika više nebi mogla da diktira većinu u Savjetu, dosjetili su se da Savjet treba ukinuti i mijenjati zakon tako što ce uvesti model koji bi trebao da projektuje političku volju većine u JRDS RTCG. Koncept široke participacije civilnog društva u Savjetu JRDS RTCG je potrebno sačuvati i dodatno unaprijediti nezavisnost, transparentnost i efikasnost njegovog rada. Skupština ne smije imati ulogu odlučivanja o članovima Savjeta.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Osnivanje Instituta alternativa

U Podgorici je osnovana nevladina organizacija “Institut alternativa”.

Institut Alternativa je osnovan sa ciljem da doprinese razvoju demokratije, vladavine prava i ljudskih prava kroz analizu javnih politika, nadgledanje i izvještavanje o radu javnih institucija u Crnoj Gori.

Institut Alternativa ima namjeru da pruži značajan doprinos u oblasti analize i monitoringa javne politike i javnih institucija u Crnoj Gori.

Institut Alternativa će pripremati i analize slučaja koji su indikativni za stanje sistema u određenoj oblasti.

Osnivači instituta su pravnici, ekonomisti i politikolozi, magistranti i doktoranti na domaćim i inostranim univerzitetima.

Osnivači Instituta su Vera Šćepanović, Daliborka Uljarević, Stevo Muk, Aleksandar Saša Zeković i Maja Vujašković.

U narednom periodu, Upravni odbor Instituta će imenovati Savjetodavni odbor i izvršnog direktora.

Prvo istraživanje Instituta biće posvećeno državnoj upravi sa fokusom na plate državnih službenika i namještenika – sistem plata, nagrađivanja i motivisanja. Istraživanje je finansijski podržala Fondacija Institut otvoreno društvo, Predstavništvo Crna Gora.

Institut će stalno raditi na širenju mreže stalnih i povremenih saradnika i jačanju sopstvenih kapaciteta.

U tom cilju ostvarena je saradnja sa Evropskom inicijativom za stabilnost (ESI), neprofitnim istraživačkim institutom sa kancelarijama u Beču, Briselu i Istanbulu, ali i sa brojnim think thank organizacijama u regionu i Evropskoj uniji.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora