15 godina Instituta alternativa

Već petnaest godina Institut alternativa (IA) je posvećen misiji snaženja demokratskih procesa i dobrog upravljanja u Crnoj Gori kroz istraživanje i analizu opcija javnih politika.

Za petnaest godina postojanja, IA je pokrenuo i sproveo 105 projekata u oblastima reforme javne uprave i pravosuđa, povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih finansija, jačanja parlamentarnog nadzora, socijalne politike i demokratske kontrole sektora bezbjednosti sa posebnim akcentom na policiju.

Osnovani smo prvenstveno kao istraživački centar, da kroz istraživanja i monitoring ukazujemo na primjenu javnih politika i zagovaramo preporuke za njihovo unapređenje. Ovakvo usmjerenje organizacije ne bi bilo moguće da razvoj naših kapaciteta tokom početnih šest godina nije podržala Fondacija za otvoreno društvo kroz svoj “Think Tank Fund“.

Od osnivanja smo izradili 146 studija, izvještaja i analiza, a donosiocima odluka upućeno je skoro 1500 preporuka. Učestovali smo u 29 radnih grupa za izradu zakona i strategija, a svoj doprinos evropskim integracijama Crne Gore pokušali da damo kroz radne grupe za poglavlja 23 (pravosuđe i temeljna prava), 24 (pravda, sloboda i bezbjednost), 5 (javne nabavke) i 32 (finansijski nadzor). Naše preporuke zagovarali smo i kroz članstvo u Savjetu za reformu javne uprave i Savjetu za saradnju Vlade i nevladinih organizacija, a od decembra 2021. godine predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa je i član Tužilačkog savjeta.

Pokrenuli smo četiri posebne internet stranice. Moj grad je pionirski poduhvat prikaza budžetskih podataka lokalnih samouprava. Nakon njega, izrađena je Moja uprava, adresa za građane koji žele da prijave problem sa kojim su se susreli prilikom ostvarivanja prava pred javnom upravom. Kroz Moj novac hiljade nepretraživih, “zaključanih” podataka o javnim finansijama učinili smo dostupnim.

Od 2019. godine pokrenuli smo i stranicu „Čija su naša javna preduzeća“, u okviru koje prikazujemo osnovne informacije o preduzećima u većinskom državnom vlasništvu. Ključne pokazatelje o radu preduzeća prikupljamo kroz brojne zahtjeve za slobodan pristup informacijama, s obzirom na to da ih ni Vlada, kao osnivač, ali ni sama preduzeća proaktivno ne objavljuju. U okviru ove stranice možete vidjeti indeks transparentnosti za svako preduzeće pojedinačno, kao i informacije o prihodima, rashodima, upravljačkoj strukturi i zaposlenima i zaradama u preduzećima.

Institut alternativa je dao sugestije i komentare na 15 strateških dokumenata i 26 nacionalna i opštinska propisa, uključujući sistemske zakone u oblasti pravosuđa, javne uprave i zarada u javnom sektoru, a kroz svoje publikacije i događaje među prvima smo pokrenuli debatu i ponudili normativna rješenja za bolji odnos između grana vlasti kroz zakone o Skupštini i o Vladi.

Paralelno sa istraživačkim radom, posvetili smo se i jačanju kapaciteta drugih organizacija civilnog društva, državnih službenika i službenica, političara i političarki. Tokom šest generacija „Škole javnih politika“, 114 polaznika i polaznica imali su priliku da se upoznaju sa ključnim fazama ciklusa javnih politika. Prvu „Školu otvorenog budžeta“ smo organizovali 2018. godine za 27 učesnika i učesnica iz nevladinog sektora i medija. Sljedeće izdanje ove Škole 2021. godine bilo je namijenjeno političkim partijama i službi Skupštine i okupilo je 20 učesnika i učesnica.

Sto dvadeset polaznika i polaznica iz javne uprave i nevladinog sektora pohađalo je naše obuke o orodnjavanju javnih politika. Obukama smo osnažili stručne kapacitete za uvođenje rodne perspektive u procese izrade zakona, strategija i IPA projekata, kako bismo doprinijeli zatvaranju rodnog jaza.

Ukupan budžet, u periodu od osnivanja do danas je bio ‎2.627.466 eura, od čega najveći dio čine sredstva preko 20 međunarodnih organizacija i ambasada, dok je procenat sredstava od države Crne Gore 8% ili ukupno 210.008,30 eura. U istom periodu, po osnovu poreza i doprinosa državi smo uplatili 436.652,22 eura, dakle 108% sredstava više nego što smo dobili javnih sredstava za realizaciju svojih projekata.

Sarađujemo sa preko 40 organizacija u okviru regionalnih mreža i preko 100 organizacija u Crnoj Gori. Naročito smo ponosni na članstvo u Mreži TEN (Think for Europe Network), koja okuplja nama slične organizacije iz Zapadnog Balkana i zalaže se za približavanje EU standardima u ključnim oblastima upravljanja, i u Balkanskoj platformi za bezbjednost.

Našu organizaciju trenutno čini devetočlani tim, ali je tokom petnaest godina u okviru naših aktivnosti bilo dodatno angažovano 50 ljudi, kojima smo zahvalni za doprinos našem radu.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *