Dina Bajramspahić

Istraživačica javnih politika

Dina Bajramspahić (rođena 18.06.1987. u Bijelom Polju) je trenutno na magistarskim studijama Fakulteta političkih nauka u Podgorici na smjeru evro-atlantske integracije, na kom je i diplomirala specijalističkim radom „Misije EU – akcije bezbjednosne politike“ pod mentorstvom prof. dr Tanje Miščević. Angažovana je kao istraživačica javnih politika u Institutu alternativa od maja 2011. Učesnica je brojnih seminara, konferencija i okruglih stolova, među kojima su i: tri škole za međunarodnu bezbjednost, specijalistički kurs o suočavanju sa prošlošću, Ženske studije, Regionalni euro-atlantski kamp (REACT), Škola demokratije, Škola ljudskih i manjinskih prava, Program studentskog liderstva, itd. Trenutno učestvuje na Young Faces Network Ženevskog Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF). Od marta 2012. u ime Instituta alternativa, članica je Vladinog Operativnog tima za inicijativu Partnerstvo Otvorenih Vlada (POV). Govori engleski i ruski.

kontakt: dina@institut-alternativa.org