Jelena Džankić

Saradnica

Jelena DžankićJelena Džankić je nedavno odbranila svoju doktorsku disertaciju na Fakultetu za politologiju, psihologiju i društvene nauke Univerziteta u Kembridžu, gdje je završila i magistarske studije kao nosilac OSI/FCO/Chevening stipendije. Ona je viši saradnik u istraživanju Instituta Alternativa. Jelena Džankić je takodje saradnik Univerzitetskog Koledža u Londonu (UCL) na predmetu uporedne političke analize, kao i istraživač na CITSEE projektu Univerziteta u Edinburgu. Na Američkom Univerzitetu u Bugarskoj, gdje je diplomirala sa počastima politologiju i evropskie studije, razvila je interesovanje za tranzicione procese u zemljama jugoistočne Evrope. Njena ostala interesovanja su oblasti demokratizacije, europeizacije, politike identiteta, kao i istorija jugoistočne Evrope. Objavila je više naučnih radova o politici balkanskih zemalja, a aktivna je i u crnogorskom NVO sektoru.

kontakt: jelena@institut-alternativa.org