Institucije da djeluju proaktivnije u borbi protiv korupcije

Autor: PR Centar

Crna Gora neće biti spremna da u odgovarajućim rokovima okonča proces pregovora sa Evropskom unijom (EU) ukoliko institucije zadužene za borbu protiv korupcije nastave rad dosadašnjim tempom, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA), Stevo Muk.

On je na konferenciji „Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije“, koju je organizovao IA, kazao da će ta organizacija nastaviti da saopštava „neprijatne istine“ i da nudi preporuke za bolje prakse i efikasniji rad.

“Mi ne možemo i ne smijemo da se bavimo poslom portparola Vlade i državnih organa. Postoje ljudi koji su za to plaćeni”, kazao je Muk.

Civilnom društvu je, kako smatra, potrebna Vlada koja traži kritiku, “a ne Vlada koja kritiku i kritičare osuđuje”.

“Mi vjerujemo da je proces evropskih integracija preduslov za reforme, naročito u oblasti vladavine prava i da je proces evropskih integracija, uz sve svoje uspone i padove, ključna transformativna snaga našeg društva”, ocijenio je Muk.

Vjera u evropske integracije, kako je rekao, nije prepreka da se kritikuje pritup EU.

“Tražimo jasnija i stroža mjerila napretka i tvrđi pristup, naročito u Poglavljima 23 i 24. Zato smo otvoreni da damo doprinos dokumentima koje Vlada i Evropska komisija treba da pripreme tokom ove i naredne godine, kako bi dalja dinamika na ovom putu bila svima jasnija”, kazao je Muk.

Ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, rekao je da korupcija ne predstavlja samo jednu nezakonitu radnju, već ona, kako je  kazao, zamrzava institucije, otežava rad pravosuđa i šteti kvalitetu demokratije.

“Zbog toga se protiv korupcije moramo odlučno boriti. U interesu je svih nas da to i uradimo”, poručio je Orav.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori je korupcija i dalje dominantno prisutna u brojnim oblastima i to, kako je rekao, ostaje razlog za brigu.

“Operativni kapaciteti institucija su se unaprijedili, ali sve institucije treba da demonstriraju proaktivniji pristup. To je naročito slučaj sa Agencijom za sprječavanje korupcije. Uprava i osoblje Agencije treba da obezbijede maksimalnu transparentnost, integritet, nepristrasnost i odgovornost. To nije bio slučaj sa odlukama o članovima Savjeta Radio Televizije Crne Gore (RTCG)”, naveo je Orav.

EU će, kako je kazao, i dalje biti ključni partner Crne Gore u borbi protiv korupcije.

Generalni sekretar Nacionalne agencije za Integritet u Rumuniji, Silviu Ioan Popa, kazao je da ta Agencija nikada nije trpjela politički pritisak, navodeći da je nezavisnost i puna nadležnost prvo što joj je bilo potrebno obezbijediti.

“Takođe je važno da je metodologija koju primjenjujemo jasna i svi predmeti se tretiraju na isti način. Treći ključ za uspjeh je taj što smo imali pristup svim informacijama u Rumuniji. Imamo pristup računima u banci, dokumentima vezanim za privatni život. Obično ove informacije dobijemo odmah i ne moramo da čekamo dugo”, rekao je Popa.

On je kazao da Agencija za Integritet u Rumuniji sarađuje sa nevladinim organizacijama i medijima.

“U Rumuniji, na stotine predmeta nam svake godine dođe u ruke od strane medija i NVO. Oni mogu da isprate tok tih predmeta i da to predstave građanima. Na taj način se stiče javno povjerenje. Jer ako imate instituciju za borbu protiv korupcije koja ne uživa povjerenje javnosti, to je u startu neuspjeh”, ocijenio je Popa.

On je kazao da su u Rumuniji istage počinjali čitanjem novina i da je 90 odsto istraga započeto po službenoj dužnosti.

“Sada je ovaj omjer obrnut. Na stotine informacija i prijava dobijamo od običnih građana svakoga dana. To znači da su građani postali upoznatiji sa našim radom. Uočili smo da je veoma bitan nivo svijesti, informisanosti”, rekao je Popa.

Članica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije u Crnoj Gori, Vanja Ćalović Marković, kazala je da rad te Agencije karakteriše izrazita netransparentnost.

“Postoji veliki problem sa pristupom podacima, ne samo kada su u pitanju NVO, nego i kada su u pitanju građani, ali i članovi Savjeta. Od kada je Agencija uspostavljena, prema njenim zvaničnim podacima, nema više kupovine glasova, ličnih karata, partijskog zapošljavanja. Dakle to je jedina institucija u Crnoj Gori koja ne vidi ono što se vidi iz Brisela i Vašingtona”, kazala je Ćalović Marković.

Prema njenim riječima, Agencija za sprječavanje korupcije je “dresirani tigar, kojeg je dresirala vladajuća partija”.

Tumačenje Agencije koje je, kako je kazala Ćalović Marković, najviše problematično je da se Agencija bavi samo onom imovinom javnih funkcionera koja je stečena od početka 2016. godine, odnosno od njenog uspostavljanja.

“To je suštinski jedna tiha abolicija javnih funkcionera za nezakonito sticanje imovine sve do 2016. godine. Agencija se usudila da podvuče crtu i da kaže – to što ste krali, krali ste, sada smo mi došli i sada ćemo mi da se trudimo da vas ni u budućem periodu u tome ne uhvatimo”, rekla je Ćalović Marković.

Ključni problemi u radu Agencije su, kako je rekla, politizovanost i selektivnost.

“A iznad svega je problem netransparentnost. Jer objavljivanje podataka znači da otkriju koliko ne rade i zbog toga se ta Agencija trudi, koliko god je moguće, da što manje informacija o njenom radu izađe u javnost”, ocijenila je Ćalović Marković.

Bivši član Odbora Agencije za sprječavanje korupcije u Srbiji, Božo Drašković, ocijenio je da nema institucija bez odgovornih i nezavisnih ljudi u njima, koji su, kako je rekao, javno dostupni i spremni da povlače konsekvence toga što rade.

“Institucije čine ljudi i mi nikada ne idemo korak dalje da kažemo ko sjedi u tim institucijama i šta radi u njima. To znači personalizovano, i tu postoje ključni problemi zašto sistem ne funkcioniše, ili slabo funkcioniše kada je riječ o sprječavanju korupcije i sukoba interesa”, rekao je Drašković.

Prema njegovim riječima problem sukoba interesa se uvijek teže rješava kada je u pitanju neko ko je visoko na ljestvici političke moći.

“Lako ćemo mi nekoga iz osnove i srednje škole da smijenimo sa mjesta direktora zato što je prilikom odlučivanja bio za to da se primi neki njegov rođak u školu. Tu smo rigorozni i treba da bude tako. Ali kada se radi o ministru, e tu već nikako ne ide, iako imate potpune dokaze sukoba interesa”, pojasnio je Drašković.

On je rekao da ne vjeruje “nijednom političaru koji radi za hiljadu eura”.

“Toliko ste sposobni da možete da zaradite deset hiljada eura mjesečno, a vi se eto, mučite za naše dobro za hiljadu eura. Kada pogledam vaše rashode, ja vidim da imate daleko veću sumu novca. Pitam odakle, ali nikada nismo uspjeli to da istražimo”, rekao je Drašković.

Bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Hrvatskoj, Dalija Orešković, kazala je da su najosjetljiviji predmeti oni u kojima se utvrđuje da je neko u situaciji potencijalnog sukoba interesa, kao i situacije u kojima je „dužnosnik povrijedio etička nečela djelovanja“.

„Okolnosti iz nečijeg privatnog života mogu uticati na njegovu nepristrasnost. Uloga tijela koja se bave sukobom interesa je da kažu – to je potencijalni sukob interesa i od tog dužnosnika se očekuje da se iz te situacije pravovremeno razriješi“, kazala je Oreškovć.

Da bi koruptivnih radnji i koruptivnih aktivnosti bilo manje potrebno je, kako smatra, postići određenu sinergiju u društvu u cjelini.

„Mora postojati reakcija ne samo tijela koja su u okviru svojih nadležnosti dužna nešto sprovoditi, nego i javnosti i građana. Onog trena kada standardi šta je to što se može ili ne može tolerisati puste svoje korijene u većini građanstva, onda će i tijela postići svoj konačni cilj“, poručila je Orešković.

Konferencija “Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije” je organizovana u okviru istoimenog projekta koji Institut alternativa sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

 

 

Otvoreni podaci o percepciji javne uprave

U skladu sa našim zalaganjem za objavljivanje podataka u mašinski čitljivom formatu i njihovo što šire dijeljenje, u cilju ponovne upotrebe i stvaranje nove vrijednosti pomoću podataka, ovim putem objavljujemo statističke podatke prikupljene tokom istraživanja o percepciji javne uprave za 2018. godinu.

Nadamo se da će ovako objavljeni podaci biti iskorišteni u nove istraživačke svrhe, te da će građane, medije i organizacije civilnog društva dovesti do nekih novih zaključaka o našoj upravi.

Ovdje su dostupni izvještaj za 2017. godinu, izvještaj za 2018. godinu i izvještaj u kojem su upoređeni ključni podaci za ove dvije godine.

Otvoreni podaci – percepcija javne uprave u 2018. godini.

Novim odredbama zakona dodatno uskraćeno pravo javnosti da zna: Podaci pod ključem, Agencija čuva leđa

Nevladine organizacije ukazuju na apsurd, da se pozivanjem na nova zakonska ograničenja odbijaju i stari zahtjevi, a član savjeta Agencije Radenko Lacmanović  upozorava da podaci mogu biti proglašeni poreskom i poslovnom tajnom na neograničeno vrijeme

Ponovo sve može biti skriveno od javnosti.

To je posljedica prošlogodišnjih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama (ZoSPI), na osnovu kojih državni organi, podatke koji se traže od njih, sve češće označavaju poslovnom ili poreskom tajnom i to na neodređeno vrijeme. U stopu ih prati i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kada odlučuje po žalbama.

Sagovornici Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) tvrde da se Agencija, odlučujući po žalbama kao drugostepeni organ, poziva na nove odredbe čak i u starim slučajevima započetim prije maja 2017. godine kada je zakon izmijenjen.

Vuk Janković

Vuk Janković

Koordinator pravnog programa u MANS-u, Vuk Janković to ilustruje slučajem koji je ova NVO pokrenula još 2014. godine, tražeći od Poreske uprave zapisnike o izvršenim kontrolama “Montenegro Tabaco Company” doo Podgorica.

“U odgovoru, Poreska uprava je ograničila pristup podacima ne pozivajući se na odredbe ZoSPI, već samo na Zakon o poreskoj administraciji. Podnijeli smo žalbu Agenciji, krajem marta 2014. godine, a ona je tek u januru ove godine, nakon isteka svih mogućih zakonskih rokova, donijela odluku i pozvala se na novu odredbu zakonja, koja u momentu podnošenja zahtjeva, odnosno žalbe, nije ni postojala”, objašnjava Janković.

Na taj način, prema njegovim riječima, Agencija je počinila grube povrede, jer posljednje izmjene predviđaju da će se postupci, započeti prije početka ovih promjena, okončati po ranijem zakonu.

“MANS se nakon toga žalio Upravnom sudu, koji je, odlučujući po tužbi, takođe odbio naše navode, zanemarujući činjenicu da je Agencija bila u obavezi donijeti odluku u skladu sa odredbama ranije verzije ZoSPI. Ovaku odluku suda smatramo krajnje skandaloznom, iz razloga što sud među prvima treba da garantuje zaštitu od ovako grubog kršenja zakona. Nezadovoljni ovakvom odlukom, sredinom marta 2018. godine podnijeli smo Zahtjev za vanredno preispitivanje presude Vrhovnom sudu Crne Gore, te postupak još traje”, istakao je Janković.

On kaže da je toj nevladinoj organizaciji (NVO) ograničen pristup brojnim informacijama uz pozivanje na novu odredbu zakona. Među njima su i podaci o svim žiro i deviznim računima političkih partija, carinske deklaracije koje je Uprava carina izdala firmi Uniprom, ili ko je oslobođen plaćanja carine na građevinski materijal, opremu i postrojenja za izgradnju autoputa.

Da su prošlogodišnje izmjene ZoSPI bile korak unazad, za CIN-CG tvrdi i član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović.

“Posebno je problematično što su izmjene koje su izazvale najviše “bure” u javnosti predložene I usvojene preko noći, pa čak i bez znanja Vlade, bar je tako saopšteno iz Ministarstva kulture”, rekao je Lacmanović.

On je, tvrdi, ukazivao na spornu odredbu koja se odnosi na poresku i poslovnu tajnu:

Radenko Lacmanović

Radenko Lacmanović

“Da apsurd bude veći, predlagači nijesu dopunili član 15, koji se odnosi na rokove u slučaju razloga za ograničenje pristupa informaciji, ili njenom dijelu. Tako je ostalo da poslovna i poreska tajna nemaju rok za isticanje razloga za ograničenje pristupa informacijama, te da ga Agencija teško može preispitivati. Ukazivao sam i da se članom 1 u značajnoj mjeri ograničava pravo javnosti da zna I da ga treba dopuniti”, istakao je Lacmanović. Tom odredbom definisano je da se ZoSPI ne primjenjuje na informacije za koje postoji obaveza čuvanja tajne.

Član Savjeta Agencije odgovorio je da je tačno da se prvostepeni organi prilikom ograničavanja pristupa informaciji ili njenom dijelu često pozivaju upravo na poslovnu i poresku tajnu.

“U više navrata na sjednicama Savjeta sam ukazao da to može biti razlog za neudovoljavanje zahtjevu za slobodan pristup informacijama, ali da ne mora biti tako. Naime, svih šest tačaka stava 1 člana 14, može da bude jedan od razloga, ali nikako ne znači da mora. Zbog toga mi u Savjetu kao drugostepenom organu ne bismo uvijek morali uvažiti odluku organa vlasti koji je zahtjev odbio pozivajući se prije svega na tačku 6. Mi smo valjda i zbog toga organ koji preispituje prvostepena rješenja, a to znači da možemo imati drugačiji stav od prvostepenog organa”, kazao je Lacmanović.

On ocjenjuje da bi praksa Savjeta trebalo da bude korišćenje mogućnosti iz člana 40 zakona  i traženje informacije od državnih organa, kako bi procijenili zašto je određeni dokument ili ugovor proglašen poslovnom, odnosno poreskom tajnom.

Lacmanović, međutim, priznaje da je praksa Savjeta Agencije da u svim slučajevima prihvata prvostepena rješenja, kojima se zahtjev za slobodan pristup informacijama odbija. Njemu nijesu poznati slučajevi, kao što je MANS-ov, da je Agencija odbila žalbe na rješenja, koja su državni organi donijeli prije maja prošle godine, a da je razlog bio poslovna ili poreska tajna. Rekao je da bi to značilo da je napravljen propust.

U posljednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore piše da je prošle godine upućeno  5.577 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, a da traženi podaci nijesu dostavljeni u 1.951. predmetu.

Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama primila je 1.086 pritužbi, od kojih je potvrdila 356. Većinom se radilo o žalbama zbog “ćutanja administracije”. U izvještaju piše da zabrinjava to što je je najviše slučajeva u kojima javne ustanove nijesu odgovorile na zahtjeve.

U dokumentu se navodi da je Upravni sud presudio u 12 predmeta protiv odluke javne institucije da ne dopusti pristup informacijama, ali da sudske odluke nijesu učinkovito sprovedene.

Prema izvještaju, javne ustanove trebalo bi hitno da poboljšaju sprovođenje Zakona i da se pridržavaju pristupa zahtjeva za informacijama, posebno gdje postoji rizik od korupcije.

Preduzeća tiho sklonjena van domašaja javnosti

Istraživačica javnih politika u Institutu alternative (IA), Milena Milošević, tvrdi da su izmjene ZoSPI, utvrđene ne samo bez javne rasprave, već i mimo strateškog okvira, koji navodno teži većoj otvorenosti javne uprave.

“Paradoksalno je, medjutim, što ni Vlada ni Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ne prate efekte rješenja koja su “provučena” u Skupštini”, ocijenila je Miloševićeva.

Ona je kazala da paralelno u Srbiji teče šira akciju civilnog društva protiv izuzimanja preduzeća sa državnim udjelom u vlasništvu iz domena tamošnjeg zakona. Istakla je da je u Crnoj Gori veliki dio poslovanja takozvanih javnih preduzeća tiho sklonjen van domašaja javnosti, uvođenjem poreske I poslovne tajne.

“Ako ovo sagledamo u kontekstu izmjene Zakona o državnoj upravi, kojim su organi oslobođeni obaveze da sprovode javne rasprave o pitanjima budžeta, umjesto osnaživanja gradjana na djelu je njihovo “razoružavanje”. Osnovno načelo demokratije je vladavina za narod, ali ako narod nema mehanizme da preispita efikasnost vlasti kroz potrošnju javnog novca, onda se nameće pitanje za koga se vlada u Crnoj Gori: za građane ili za one koji imaju interes da svoje “poslovanje” sakriju od javnosti”, zaključila je Milošević.

U nacrtu izvještaja IA “Ka boljoj upravi”, u koji je CIN-CG imao uvid, piše da su negativni efekti spornih odredaba ZoSPI već osjećaju kroz odbijanje pristupa informacijama koje se odnose na upravljanje javnim dugom i na poreske obaveze crnogorskih opština.

Takođe, u izvještaju se navodi da se IA suočio već i sa negativnim efektima odbijanja pristupa informacijama, uz obrazloženje da je riječ o poreskoj tajni.

Tako je toj NVO odbijen uvid u kopije izvještaja o sprovođenju plana Poreske uprave za upravljanje dugom i jačanjem mjera naplate za period 2017-2021. godine i informacije o ispunjavanju obaveza 16 opština iz ugovora o reprogramu poreskog duga, pod izgovorom da je riječ o poreskim tajnama.

Ovakvim tumačenjem, smatraju u IA,  organi uprave koji su prvenstveno u službi građana izjednačavaju se sa privatnim kompanijama, a javnost ostaje uskraćena za podatke koji su vrlo važni za procjenu njihove efikasnosti.

Autorka: Ana Komatina

Ovaj članak je nastao u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, koji sprovode Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo, a podržavaju Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat Njemačkog Maršalovog fonda SAD (GMF). Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD).