Sastanak sa predstavnicima Evropskog foruma za solidarnost i demokratiju

PrintFriendly and PDF

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, susreo se i razgovarao sa predstavnicima Evropskog foruma za solidarnost i demokratiju u okviru njihove posjete Crnoj Gori

Evropski forum za solidarnost i demokratiju organizovao je posjetu Crnoj Gori sa ciljem razmjene mišljenja o transformaciji kroz koju je prošao region Zapadnog Balkana tokom prethodnih godina, fokusirajući se na postojeće prepreke za ostvarivanje pune vladavine prava, kao i na faktore koji utiču da neke države regiona ostvaruju bolje rezultate od drugih.

Forum je platforma za saradnju koja se zalaže za razvoj demokratije u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, a koja je osnovana od strane socijaldemokratskih partija i fondacija u Evropskoj uniji, pa je i jedna od tema bila analiza stanje socijaldemokratije u regionu, kao i rad partija koje se zalažu za socijaldemokratiju – od uloge tih partija u razvoju demokratije, do procjene o kredibilnosti socijaldemokratskih partija kao alternativi nacionalističkim strankama.

Konačno, učesnici su razgovarali i o spoljnim akterima i njihovoj ulozi u modernizaciji Zapadnog Balkana, sa fokusom na ulogu Evropske unije i potrebi razvoja sveobuhvatne strategije EU, koja bi bila usmjerena na cijeli region.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici nevladinih organizacija i medija, dok su  delegaciju Evropskog foruma činili: Jan Marinus Wiersma, potpredsjednik Evropskog foruma za solidarnost i demokratiju, Knut Fleckenstein, kopredsjedavajući grupom socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, Alba Çela, zamjenica direktora i rukovodilac Evropskog programa u Albanskom institutu za međunarodne odnose, Hannes Swoboda, nekadašnji poslanik Evropskog parlamenta i predsjedavajući grupom socijalista i demokrata, Jernej Pikalo, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Ljubljani, Kalinka Graber, direktorica makedonskog Instituta za socijaldemokratiju, Michael Weichert, predstavnik Friedrich Ebert fondacije, Othon Anastasakis, stariji istraživač na Koledžu za Jugoistočnu Evropu na Oksfordu, Vincenzo Greco, politički savjetnik grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, Danijel Tadić, viši programski menadžer u Evropskom forumu za solidarnost i demokratiju i Judith Scholte, saradnica u Evropskom forumu za solidarnost i demokratiju.

Facebook Twitter Email