Lobiranje umjesto analize

Blog

U novom broju “EU pulsa” (br 61) Centra za građansko obrazovanje (CGO), objavljen je tekst više saradnice u istraživanju Instituta Alternativa Jovane Marović o javno-privatnim partnerstvima u Crnoj Gori, pod nazivom “Lobiranje umjesto analiza”. Lobiranje…→

Strah i sreća

Blog

Najnovije istraživanje javnog mnjenja “Balkan Monitor” koje je u zemljama Zapadnog Balkana sprovela agencija Gallup Europe u organizaciji Evropskog fonda za Balkan pokazalo je zabrinjavajući trend u pogledu slobode izražavanja u Crnoj Gori. Naime, čak…→

Parlamentarni nadzor

Blog

Proces usvajanja Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane zahtijeva pažnju poslanika, međunarodnih organizacija, civilnog društva i ukupne javnosti. Ne smije se dozvoliti da ovaj Zakon bude još jedan u nizu onih koji…→

Javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori Odgovornost, transparentnost i efikasnost Mada saradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji infrastrukturnih objekata datira još iz XVIII vijeka, svoju globalnu ekspanziju i popularizaciju doživljava tokom poslednje dekade…→

Reforma javne uprave

Blog

Vlada Crne Gore je krajem juna usvojila Nacrt Agende reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2010-2014 “Aurum”, stavila ga na javnu raspravu i očekuje da do kraja septembra usvoji konačan tekst Strategije zajedno…→