Javne nabavke – strateški do 2015?

Blog

Mjere u Akcionom planu su široko postavljene i neprecizne, a prisutan je i nejednak tretman koji pojedini djelovi Strategije imaju u okviru Akcionog plana Već desetak godina Crna Gora ima zakonski uređenu oblast javnih nabavki.…→

Korak naprijed, dva nazad

Blog

Vlada je imala političku obavezu da u aktuelnom trenutku evropskih integracija sprovede široke političke konsultacije o izboru novih čelnih ljudi Uprave policije i ANB-a. Tako bi dokazala da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala…→

Močvara

Blog

Godina pred nama biće daleko izazovnija od prethodne, a moguće i najteža od obnove nezavisnosti. Ne samo zbog toga što je izvjesno dalje urušavanje ionako teško bolesnog ekonomskog sistema, već i zbog političkih turbulencija u…→