Ili Vlada ili Skupština!

Blog

Pišu se zakoni o sprečavanju sukoba interesa, državnim službenicima i namještenicima, mijenja se zakon o državnoj upravi i Poslovnik Skupštine Crne Gore. Očekuju se kvalitetnija rješenja, više odgovornosti, manje sukoba interesa, efikasniji rad i veći…→

Impresioniranost?

Blog

Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da Crna Gora ide u dobrom pravcu. Impresioniran sam posvećenošću u ispunjavanju kriterijuma EK“, kazao je komesar Evropske unije za proširenje Štefan File na nedavno održanoj Konferenciji Dijalog Crna Gora…→

Rezultati i odgovornost

Blog

Neće biti dovoljno što njega nema. Aktuelna Vlada moraće da pokaže da je odlučna da sprovede reforme. Reforme koje će uključivati i reformu politike i reformu zakona, ali i neophodne personalne promjene. Odlučnost se naravno…→

O registru koncesija

Odgovorne javne finansije

U Crnoj Gori ni dvije godine poslije stupanja na snagu Zakona o koncesijama nije uspostavljen funkcionalni centralni registar ugovora o koncesijama, kazala je za “Dan” koordinator istraživanja Instituta Alternativa Jovana Marović. Ona je napomenula da…→

Facebook opozicija

Blog

Ovaj tekst je posvećen dobronamjernim ljudima koji su u proteklih dvadeset godina iskreno i u dobroj vjeri podržavali napore za demokratskom smjenom vlasti, ali i onima koji svaku kritiku upućenu na račun opozicije doživljavaju ili…→