Istraga, a parlamentarna!

Blog

Parlamentarna većina treba da shvati kako je parlamentarna istraga, poput drugih mehanizama nadzora vlade, dobra prilika za samu vladu da reafirmiše i argumentuje svoju politiku pred poslanicima i javnošću Donijeta je odluka o sprovođenju prve…→

Javne nabavke – strateški do 2015?

Blog

Mjere u Akcionom planu su široko postavljene i neprecizne, a prisutan je i nejednak tretman koji pojedini djelovi Strategije imaju u okviru Akcionog plana Već desetak godina Crna Gora ima zakonski uređenu oblast javnih nabavki.…→

Korak naprijed, dva nazad

Blog

Vlada je imala političku obavezu da u aktuelnom trenutku evropskih integracija sprovede široke političke konsultacije o izboru novih čelnih ljudi Uprave policije i ANB-a. Tako bi dokazala da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala…→