Građani na šalteru: Iskustva tajnih posjetilaca

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Građani na šalteru: Iskustva tajnih posjetilaca Posjete institucijama javne uprave na teritoriji osam odabranih opština u Crnoj Gori nam pokazuju zadovoljavajući nivo kvaliteta usluga informisanja o procedurama vađenja dokumenata, iako su registrovani specifični propusti zajednički…→