Kako do izvrsnosti kroz regionalnu saradnju?

Ostalo

Koncept za budući Centar za izvrsnost u kreiranju javnih politika na Zapadnom Blakanu  – CEPS WeB, u čijem uspostavljanju učestvuje Institut alternativa, predstavljen je 24. novembra, u Beogradu. Panel diskusiju “Postizanje izvrsnosti kroz regionalnu saradnju“,…→

Blog: Stara i nova Vlada

Blog, Javna uprava

Svi znamo da državnu upravu čini šezdeset i pet organa od čega je šesnaest ministarstava. Znamo i da ministarstva obavljaju najsloženije poslove predlaganja unutrašnje i vanjske politike, vođenja razvojne politike, normativne djelatnosti, upravnog nadzora itd.…→

Zvanično uspostavljena WeBER platforma

Javna uprava

Weber Platforma zvanično je osnovana tokom 9. godišnje konferencije Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), 16. novembra 2016. godine u Podgorici. Memorandum o saradnji u vezi funkcionisanja Weber Platforme potpisali su predstavnici 22 organizacije civilnog…→

Pokrenut WeBER portal – www.par-monitor.org

Javna uprava

Počev od danas, u funkciji je nova veb-stranica našeg projekta WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform). Provjeravajte je redovno kako biste stekli uvid u posljednja dešavanja u pogledu praćenja reforme…→

Oglas za 10 praktikanata/kinja

Javna uprava

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut Alternativa (IA) i portal Vijesti, u okviru projekta AKTIVNI STUDENTI ZA ODRŽIV RAZVOJ! raspisuju OGLAS  za 10 praktikanata/kinja  Odabrani studenti/kinje će proći kroz intenzivan program obuke i praktične nastave…→