Donatori

PrintFriendly and PDF

U dosadašnjem periodu, naš rad su podržali sljedeći donatori:

Think Tank Fund

Think Tank Fund

Evropska unija

Evropska unija

Fondacija Fridrih Ebert – kancelarija u Beogradu

Fondacija Fridrih Ebert – kancelarija u Beogradu

Canada Fund for Serbia and for Montenegro

Canada Fund for Serbia and for Montenegro


Slovak Balkan Public Policy Fund

Slovak Balkan Public Policy Fund

Fondacija Institut za otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora

Fondacija Institut za otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora

Ženevski Centar za demokratsku i civilnu kontrolu oružanih snaga (DCAF)

Ženevski Centar za demokratsku i civilnu kontrolu oružanih snaga (DCAF)


Evropski fond za Balkan

Evropski fond za Balkan

Njemački Savjet za spoljne odnose

Njemački Savjet za spoljne odnose

Centar za međunarodne studije (CeSPI)

Centar za međunarodne studije (CeSPI)


Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (Democracy Commission Small Grants)

Skupštinska Komisija za raspodjelu sredstava za projekte NVO

Skupštinska Komisija za raspodjelu sredstava za projekte NVO

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

INL

Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) State Deapartmenta preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici u okviru Programa podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa


Misija OSCE u Crnoj Gori

Misija OSCE u Crnoj Gori

Ambasada Kraljevine Norveške

Ambasada Kraljevine Norveške


Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

Kraljevina Holandija

Kraljevina Holandija


Britanska Ambasada u Podgorici

Britanska Ambasada u Podgorici

Regionalni savjet za saradnju

Regionalni savjet za saradnju

GIZ

GIZ

Facebook Twitter Email