Najava: Predstavljanje rezultata istraživanja “Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori”

PrintFriendly and PDF

Institut alternativa će u utorak, 8. novembra, u PR centru, sa početkom u 10h, predstaviti nalaze istraživanja “Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori”,

Dan pred objavljivanje izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori, cilj nam je da predstavimo naš pogled na trenutno stanje u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori i napredak ostvaren u proteklih godinu dana, sa posebnim osvrtom na stanje u pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

Ovo su neka od pitanja na koja će naši istraživači – autori izvještaja, pokušati da daju odgovor.

  • Dokle se stiglo sa reformom pravosuđa i da li strateški okvir doprinosi rješavanju problema iz prakse?
  • Koji su ključni izazovi dobrog upravljanja i šta se uradilo u oblasti reforme javne uprave?
  • Šta je tokom prošle godine urađeno u oblasti borbe protiv korupcije?
  • Da li su kontrolni mehanizmi Skupštine dovoljno jaki za efikasnu kontrolu izvršne vlasti?
  • Da li postojeći strateški okvir za reformu policije odgovara na probleme integriteta policijskih službenika?
  • Koliko su snažni institucionalni mehanizmi u zaštiti ljudskih prava?
  • Koji su dometi napora za izgradnju izbornog povjerenja u Crnoj Gori?

Istraživanje smo uradili u okviru regionalnog projekta “Monitoring i evaluacija vladavine prava u zemljama Zapadnog Balkana – MERLIN WB”, u saradnji sa Institutom za evropske politike iz Skoplja i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku iz Beograda, uz finansijsku podršku Evropskog Fonda za Balkan.

Nacrt agende možete pronaći ovdje.

Facebook Twitter Email