Krivudav put Zapadnog Balkana u evropskoj integraciji

PrintFriendly and PDF

TEN mreža je 2016. godine po prvi put omogućila strukturisano, sveobuhvatno i objektivno analiziranje izvještaja Evropske komisije (EK) za sve zemlje Zapadnog Balkana.[1] Ova analiza je omogućila poređenje sistema ocjenjivanja i ocjena EK za sve kriterijume/poglavlja pristupanja sadržana u izvještajima o državama. Istovremeno, ovaj nezavisni pregled je doprinio svijesti javnosti o tome gdje se svaka zemlja Zapadnog Balkana nalazi u procesu EU integracija.

Polazeći od ovih nastojanja, jedan od ciljeva BENCHER projekta je dalje produbiti ovu analizu, pružajući temeljniji pregled procjena EK na temelju naučenih lekcija. Ovogodišnja analiza posvećuje posebnu pažnju preporukama EK iz izvještaja za 2015. i 2016. godinu, procjenjujući do kojeg nivoa ih je svaka država razmotrila i sprovela. Pored toga, analiza sadrži poređenje izvještaja EK za 2015. i 2016. godinu, prikazujući sličnosti i razlike. Pri tom, cilj je utvrditi početno stanje trendova i zajedničkih problema, te utvrditi u kojoj mjeri su promjene postignute tokom vremena. Dodata vrijednost ove analize je ostvarivanje kontinuiteta procesa evaluacije u periodu između posljednjeg izvještaja EK i sledećeg koji će biti objavljen na proljeće 2018. godine.

Analiza je zasnovana na doprinosu i nalazima zasebnih analiza država koje su izradili projektni partneri, u okviru BENCHER projekta. Da bismo izradili ovaj izvještaj, analizirali smo i dokumenta sadržana u paketu za proširenje Generalnog direktorata za susjedsku politiku i pregovore o proširenju i sproveli tematsku analizu izjava Komesara za svaku državu kao i izjava šefova država i ključnih političkih vođa u zemljama Zapadnog Balkana. Osim toga, analiza sadrži i kritički osvrt sa gledišta civilnog društva koje vrši nadzor i nad vladama i nad institucijama EU.

Na kraju, ovom analizom želimo dati preporuke EU za poboljšanje mehanizama praćenja. Takođe, analize zemalja svakog projektnog partnera daju preporuke vladama država, u pogledu kratkoročnog i dugoročnog sprovođenja preporuka EK.

Struktura rada je sledeća:

Sažetak i analiza izjava međunarodnih i regionalnih aktera;
Analiza preporuka i ocjena datih u izvještajima o državama, prateći strukturu Kopenhaških kriterijuma: Politički kriterijumi; Ekonomski kriterijumi; Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva;
Preporuke.

Publikacija je trenutno dostupna samo na engleskom jeziku.

[1] TEN MREŽA (2015). Zapadni Balkan i njegova integracija u EU: Komparativni pregled 2015. Skoplje: Institut za evropske politike. Dostupno na:

http://www.europeanpolicy.org/images/regional%20analysis/the_western_balkans_2015_comparative_overview.pdf

Facebook Twitter Email