2018

Začarani krug racionalizacije

Predlog zakonodavnih izmjena

Hajde da govorimo o učincima!

Civilno društvo za dobru upravu – brošura

Ka boljoj upravi u Crnoj Gori: Dobar napredak ili skromna priprem...

Opštine pred sudom: Između neodgovornosti i zaštite lokalnih inte...

Umjesto reformi, status quo: Kontrola imovinskih kartona i sukob ...

Povjerljive nabavke u Crnoj Gori: Daleko od kontrole

Povjerljive nabavke u Crnoj Gori: Daleko od kontrole

Percepcija javne uprave – istraživanje

Crna Gora - Između lidera i simulatora reformi

Crna Gora – Između lidera i simulatora reformi

Razotkrivanje statusa Crne Gore kao lidera u procesu pristupanja EU

Razotkrivanje statusa Crne Gore kao lidera u procesu pristupanja ...

Novi ZUP – Dugotrajni oproštaj od šaltera

Stavovi građana o policiji

Stavovi građana o korupciji - istraživanje javnog mnjenja

Stavovi građana o korupciji – istraživanje javnog mnjenja