2018

Konferencija: Ka boljoj javnoj upravi u Crnoj Gori

Konferencija: Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije

Panel diskusija: Provjera imovinskih kartona i sukob interesa – reforme il...

Radionica: Ka održivom praćenju reforme javne uprave

Konferencija “Reforma javne uprave: Za kvalitetne usluge na lokalnom nivou...

Panel diskusija: Povjerljive nabavke – javne, a tajne