2018

Radionica: Ka održivom praćenju reforme javne uprave

Konferencija “Reforma javne uprave: Za kvalitetne usluge na lokalnom nivou...

Panel diskusija: Povjerljive nabavke – javne, a tajne