Zapadni Balkan i proces evropskih integracija – komparativni prikaz za 2015. godinu

PrintFriendly and PDF

Preuzmite publikaciju: Zapadni Balkan i proces evropskih integracija – komparativni prikaz za 2015.
(publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku)

Publikacija pred vama je prvi strukturirani način analize Izvještaja Evropske komisije o zemljama Zapadnog Balkana, kao njihov neposredni nastavak, a koja je zasnovana na ujednačenoj metodologiji i jedinstvenom pristupu, kreiranim od strane grupe organizacija civilnog društva.

Do sada, nedostajala je sveobuhvatna analiza Izvještaja Evropske komisije o zemljama Zapadnog Balkana. Organizacije civilnog društva su na nacionalnom nivou objavljivale alternativne izvještaje, sa namjerom da pruže dodatnu, objektivnu ocjenu procesa pristupanja Evropskoj uniji, koji su kasnije služili i samoj Evropskoj komisiji kao dodatni izvori za monitoring i evaluaciju napretka države u ovom procesu. Takođe, ovi izvještaji su poslužili kao vrsta uticaja na javne politike vlada ovih zemalja. Konačno, izvještaji su bili način za podizanje svijesti javnosti i promociji učešća organizacija civilnog društva u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Dodatno, organizacije civilnog društva su priredile analizu i komentare na Izvještaje Evropske komisije, sa glavnim ciljem da objektivnim ocjenama obogate javni diskurs o ovoj temi, kao i u cilju podizanja svijesti o sadržini Izvještaja. Uz komparativni regionalni prikaz, publikacija u drugom dijelu sadrži i analizu Izvještaja o Crnoj Gori za 2015. godinu.

Facebook Twitter Email