II modul Škole javnih politika 2013

Škola javnih politika

Drugi modul Škole javnih politika održan je 30. i 31. marta 2013 godine. Program Škole je nastavljen temom „Evaluacija javnih politika“ o čemu je polaznicima Škole detaljnije govorila prof. dr Snežana Đorđević sa Fakulteta političkih nauka u…→

I modul Škole javnih politika 2013

Škola javnih politika

Prvi modul Škole javnih politika održan je 23. i 24. marta 2013 godine. Uvodna tema Škole bila je „Pojam i akteri procesa kreiranja javnih politika“ o čemu je polaznicima Škole detaljnije govorio prof. dr Tihomir Žiljak sa Zagrebačkog…→