Treća godina Škole javnih politika

Škola javnih politika

Institut alternativa nastavlja sa uspješnim projektom Škola javnih politika zahvaljujući podršci Komisije za dodijelu sredstava od igara na sreću. Nakon uspješnog okončanja programa Škole javnih politika u 2012. i 2013 godini, Komisija je podržala realizaciju Škole…→

II modul Škole javnih politika 2013

Škola javnih politika

Drugi modul Škole javnih politika održan je 30. i 31. marta 2013 godine. Program Škole je nastavljen temom „Evaluacija javnih politika“ o čemu je polaznicima Škole detaljnije govorila prof. dr Snežana Đorđević sa Fakulteta političkih nauka u…→

I modul Škole javnih politika 2013

Škola javnih politika

Prvi modul Škole javnih politika održan je 23. i 24. marta 2013 godine. Uvodna tema Škole bila je „Pojam i akteri procesa kreiranja javnih politika“ o čemu je polaznicima Škole detaljnije govorio prof. dr Tihomir Žiljak sa Zagrebačkog…→