IA poklonio knjige Fakultetu političkih nauka

Škola javnih politika

Budući da, kao naučno-istraživački institut, pripremamo i objavljujemo i publikacije od značaja za studente i akademsku javnost, zbornikom “Javne politike” smo željeli da ponudimo analizu ključnih elemenata javnih politika iz ugla različitih naučnih disciplina. Zbornik je…→

Održano predavanje dr Jovane Marović

Škola javnih politika

U utorak, 3. juna, održano je dvočasovno predavanje dr Jovane Marović, koordinatorke istraživanja u Institutu alternativa, u okviru Škole javnih politika (III generacija) na dvije teme:  Uloga državnih i nedržavnih aktera u kreiranju politika na…→