Socijalni karton u Crnoj Gori

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Socijalni karton u Crnoj Gori Projekat “Socijalni karton – informacioni sistem socijalnog staranja” predstavlja namjeru Vlade Crne Gore da stvori jedinstvenu bazu podataka o (potencijalnim) korisnicima prava u sistemu socijalnog staranja i na taj…→

Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori Analiza „Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori“ pripremana je u periodu od februara 2011. do juna 2012. godine i nastavak je kontinuirane istraživačke djelatnosti Instituta…→

Kontrola budžeta lokalnih samouprava

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Kontrola budžeta lokalnih samouprava Lokalne samouprave na godišnjem nivou troše više od 250 miliona eura. Imajući u vidu visinu sredstava kojima na godišnjem nivou raspolažu lokalne samouprave u Crnoj Gori, nesporan je značaj…→