Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Analiza “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” Analiza “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” izrađena je u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija”, a sa ciljem da ukaže na značaj transparentnog sprovođenja javno-privatnog…→

Crnogorsko državljanstvo na putu za EU

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Crnogorsko državljanstvo na putu za EU Državljanstvo je u Crnoj Gori definisano isključivo kao pravna veza između osobe i države, i kao takvo ne sadrži bilo kakve etničke odrednice. Tekst Zakona o crnogorskom državljanstvu…→