Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Analiza “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” Analiza “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” izrađena je u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija”, a sa ciljem da ukaže na značaj transparentnog sprovođenja javno-privatnog…→