Javne politike

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Javne politike Zbornik koji je pred čitaocima proizašao je iz rada programa ”Škola javnih politika”. U okviru zbornika pet autora iz ugla različitih naučnih disciplina analiziraju pojam i ključne elemente javnih politika. Drugi…→

Komparativni modeli unutrašnje kontrole policije

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Komparativni modeli unutrašnje kontrole policije Profesionalna, pouzdana i efikasna policija je od najvećeg značaja za efektivnu i sveoubuhvatnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je jedan od ključnih uslova za dalje napredovanje…→