Procjena integriteta policije u Crnoj Gori

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Procjena integriteta policije u Crnoj Gori Narušen je integritet policije u Crnoj Gori. Problem nije samo primanje mita i zloupotreba službene dužnosti, već i prekomjerna upotrebe sile, pasivnost u postupanju, iznuđivanje iskaza i…→

Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014.

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014. Monitoring izvještaj ”Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014.” je pripremljen u okviru projekta ”Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore” koji je podržan od strane…→

Poslanička pitanja u crnogorskom parlamentu

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Poslanička pitanja u crnogorskom parlamentu Pitanja upućena premijeru i ministrima u Vladi su važan instrument parlamentarne kontrole i značajan su kanal za upoznavanje javnosti sa temama od društvenog značaja. Prednost kontrolnog mehanizma postavljanja…→

Javne politike

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Javne politike Zbornik koji je pred čitaocima proizašao je iz rada programa ”Škola javnih politika”. U okviru zbornika pet autora iz ugla različitih naučnih disciplina analiziraju pojam i ključne elemente javnih politika. Drugi…→

Komparativni modeli unutrašnje kontrole policije

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Komparativni modeli unutrašnje kontrole policije Profesionalna, pouzdana i efikasna policija je od najvećeg značaja za efektivnu i sveoubuhvatnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je jedan od ključnih uslova za dalje napredovanje…→