Crnogorska uprava: Organigram haosa

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Crnogorska uprava: Organigram haosa Predmet ove analize su česte reorganizacije crnogorske uprave, u odnosu na deklarativno opredjeljenje ka uspostavljanju efikasnije, racionalnije i fleksibilnije uprave. Ključni nalazi pokazuju da je donosiocima odluka ostavljen preveliki…→

Reforma javne uprave – Koliko daleko je 2020?

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Reforma javne uprave – Koliko daleko je 2020? Predmet ovog izvještaja je presjek stanja u ključnim oblastima reforme javne uprave, uz opšti pregled primjene Strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine. Početak sprovođenja Strategije…→

Građani na šalteru: Iskustva tajnih posjetilaca

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Građani na šalteru: Iskustva tajnih posjetilaca Posjete institucijama javne uprave na teritoriji osam odabranih opština u Crnoj Gori nam pokazuju zadovoljavajući nivo kvaliteta usluga informisanja o procedurama vađenja dokumenata, iako su registrovani specifični propusti zajednički…→

Procjena integriteta policije u Crnoj Gori (2016)

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Procjena integriteta policije u Crnoj Gori (2016) Druga po redu procjena institucionalnog integriteta policije, koju je pripremio tim istraživača/istraživačica Instituta alternativa, analizira kako se sistem odupire nepravilnostima i nezakonitostima u radu policijskih službenika,…→