Trening za praćenje pregovora u poglavlju 23

Pregovori sa EU

Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u IA, je učestvovala na trodnevnom treningu za unapređenje kapaciteta članica Koalicije za praćenje pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Trening je aktivnost u okviru projekta „Učinimo…→