Trening za praćenje pregovora u poglavlju 23

Pregovori sa EU

Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u IA, je učestvovala na trodnevnom treningu za unapređenje kapaciteta članica Koalicije za praćenje pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Trening je aktivnost u okviru projekta „Učinimo…→

Blog: Nov pristup – novi uslovi

Blog, Pregovori sa EU

  „Evropska unija neće dozvoliti da joj se ponove Rumunija i Bugarska“, „Problemi organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori uslovili su da se najteža poglavlja otvaraju na početku pregovora“, „EUROPOL ispituje veze podzemlja i…→