Seminar “Thinking 4 Governance”

Pregovori sa EU

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, učestvuje na drugom seminaru u okviru projekta “Thinking for Governance” koji se održava u Bratislavi od 20-21. marta 2014. godine. Cilj projekta je razmjena iskustava zemalja Višegradske grupe…→