Blog: Bečki samit: lideri i ostali

Blog, Pregovori sa EU

Ili: “Kome je dato da govori, da brani, objašnjava ili ćuti” Beč je u prethodnih nekoliko dana bio domaćin liderima Evropske unije, njenih zemalja i Zapadnog Balkana, a u kontekstu nastavka pružanja podrške integraciji regiona…→

Blog: Šta mi želimo od Evrope?

Blog, Pregovori sa EU

U predgovoru knjige filozofa Slavoja Žižeka i Srećka Horvata Šta Evropa želi? slikovito se kaže kako je Hrvatska postala članica Unije poslije ponoći, te stigla na zabavu kada su svi gosti već bili pijani. Ostalim zemljama, prvenstveno…→

Javna debata o poglavljima 23 i 24

Pregovori sa EU

Koordinatorka istraživanja, Jovana Marović, učestovala je na javnoj debati povodom dvije godine od usvajanja akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Debatu pod nazivom „Akcioni planovi za 23 i 24 poglavlje: gdje smo nakon dvije…→